2011-12-13

Skolas konkurss ķīmijā 8. klasei

Tēma Konkursi, Skola , 2011-12-13 @ 20:35 , autors

Konkurss ķīmijā 8. klasei!!! Uzmanīgi iepazīstieties ar jautājumiem,
izdomājiet atbildes, glīti noformējiet un iesniedziet ķīmijas kabinetā
līdz piektdienai, 16. decembrim, 09:00 🙂

Konkursa jautājumi: konkurss_8_klase.doc (119 KiB)
Konkursa jautājumi:

 1. Uz Saules pārsvarā ir sastopami tikai daži ķīmiskie elementi. Kuri divi no minētajiem ir šie elementi?

 2. Ķīmisko elementu periodiskajā tabulā ir atrodami vairāk kā 110 ķīmiskie elementi, bet dabā sastopamo elementu skaits ir nedaudz mazāks. Nosauc ķīmisko elementu ar vislielāko atomnumuru, kurš atrodams dabā.
 3. Dažādi metāli atšķiras pēc savām īpašībām. Kurš no metāliem, tos kausējot vienādos apstākļos, izkusīs visvēlāk?

  Paskaidro kāpēc?
 4. Medicīnā plaši lieto vielu, kuru izmanto, lai ātri varētu nofiksēt lūzumu un izmežģījumu vietas. Balto pulverveida vielu, sajaucot ar ūdeni, iegūst masu, kas ļoti ātri sacietē. Kas tā ir par vielu?

  Paskaidro sīkāk, kāpēc tieši šī?
 5. Mašīnās arvien biežāk tiek izmantota videi draudzīga degviela. Tā, iespējams, nedaudz samazina autotransporta maksimālo ātrumu, taču nepiesārņo dabu. Šī degviela ir
  Paskaidro, kādēļ piesārņo vismazāk?
 6. Ja akvalangists ir ieniris ūdenī, tad viņš nedrīkst strauji iznirt, tas jāveic lēni. Kāpēc tā?

 7. Dažas gāzes iegūst, sašķidrinot gaisu, un pakāpeniski to atkal pārveidojot gāzveida stāvoklī. Kura no nosauktajām gāzēm no sašķidrināta gaisa sāks izdalīties visātrāk?

 8. Dažādi šķidrumi un šķīdumi atšķiras pēc sava blīvuma, tāpēc, tos sajaucot, dažkārt var novērot vairākus slāņus. Kurš no nosauktajiem šķidrumiem, tos visus sajaucot un nostādinot, atradīsies virspusē?

  Kāpēc?
 9. Par ūdens fizikālo dabu var pārliecināties šādi. Paņem šļirci bez adatas, atvelk tās virzuli, lai šļircē būtu gaiss un tad aizspiež šļirces galu. Saspiežot gaisu var just, ka sākumā tas padodas viegli, bet pēc tam arvien grūtāk. Bet, ja šļircē atrodas ūdens, to praktiski nemaz nav iespējams saspiest.
  Kāpēc tā?

Ko teiksi?