2011-11-08

Par labām sekmēm saņems stipendijas

Tēma Bauska, Skola , 2011-11-08 @ 20:01 , autors

Raksts no Bauskas novada pašvaldības laikraksta “Bauskas Novada Vēstis” Nr.8(21) 2011-10-31

Bauskas novada dome 27. oktobrī atbalstīja lēmumu piešķirt stipendijas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu izglītojamajiem.
Stipendijas piešķiršanas mērķis ir motivēt izglītojamos paaugstināt mācību sasniegumus, disciplinēt izglītojamos, veicināt izglītojamā ģimenes ieinteresētību kvalitatīvas izglītības iegūšanai.

Vairāki deputāti gan norādīja, ka viņi nav pārliecināti, vai šāda veida atbalsts motivēs skolēnus mācīties vairāk. Deputāts Gintauts Tarvids pauda viedokli, ka, viņaprāt, šādas stipendijas izkropļo skolēnu morāli. “Tikai par to, ka ir izdarīts tas, kas ir norma, nav jāmaksā,” norādīja G.Tarvids.
Deputāts U.Kolužs norādīja, ka būtu nepieciešams “pacelt latiņu” augstāk un stipendiju piešķirt, ja vidējais vērtējums ir 8 balles.
Deputāte Vera Grigorjeva, savukārt, atbalstīja šādu lēmumu un pauda viedokli, ka šāda sistēma veido zināmu nākotnes vīziju profesionālajā darbībā – ja savu darbu paveiksi izcili, tev par to būs kādi papildus labumi – bonusi.
Arī pēc deputātes Tijas Mīlgrāves domām šī ir lieliska ideja. “Šādi mēs parādam, ka mūs interesē mūsu novada pusaudži un jaunieši,” viņa sacīja.

Stipendijas skolēniem tiks piešķirtas divos periodos:

  • pirmais stipendijas piešķiršanas periods tiks noteikts no kārtējā gada septembra līdz decembrim un tās apmēru piemēros, ņemot vērā izglītojamā mācību sasniegumus iepriekšējā mācību gada 2. semestrī, līdz ar to uzlabot sekmes tiek motivēti arī 8. un 11. klašu izglītojamie.
  • Otrais stipendiju noteikšanas periods būs janvāra-maija mēnesis, šeit būtiski būs mācību sasniegumi esošā mācību gada pirmajā semestrī.

9. un 12. klašu audzēkņiem stipendijas saņemšanai nepieciešamais vidējais vērtējums ir atšķirīgs –

  • 9. klases skolēns stipendiju varēs saņemt, ja viņa vidējais vērtējums būs augstāks par 7.45 ballēm, savukārt
  • 12. klasē nepieciešamas 6.95 balles.

Stipendijas apmērs būs tieši atkarīgs no saņemtā vērtējuma.

9. klase
.

7.45 – 7.94 Ls 5
7.95 – 8.44 Ls 10
8.45 – 10.00 Ls 15

12. klase

6.95 – 7.44 Ls 5
7.45 – 7.94 Ls 10
7.95 – 8.44 Ls 15
8.45 – 10.00 Ls 20

Ja skolēns pārkāpis izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus, stipendija var tikt pārtraukta vai pat anulēta. Stipendijas izmaksas pārtraukšanas periods var būt līdz pat 3 mēnešiem.

Stipendija tiks izmaksāta vienu reizi mēnesī līdz mēneša 15. datumam. Veids, kā saņemt stipendiju, paliek paša stipendijas saņēmēja ziņā – naudu izmaksās pašvaldības kasē Uzvaras ielā 6, taču to varēs lūgt pārskaitīt arī uz izglītojamā bankas kontu.

Noteikumi “Kārtība, kādā tiek piešķirtas stipendijas Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12. klašu izglītojamajiem” stāsies spēkā ar 2012. gada janvāri.
Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe norāda, ka šādā veidā tiek cerēts ievērojami paaugstināt novada skolēnu sekmju līmeni. Arī domes priekšsēdētājs Valdis Veips ir pārliecināts: “Centīgākie bērni ir jāatbalsta!”

Ieva Šomina,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bauskas Novada Vēstis” lasāmas arī Bauskas novada tīmekļa vietnē www.bauska.lv
– – –
2011-07-14 www.rundale.lv
Pilsrundāles vidusskolas skolēniem ir iespēja saņemt stipendiju“:

Šā gada jūnija domes sēdē pieņemtais lēmums, apstiprinot nolikumu „Par stipendiju piešķiršanu Pilsrundāles vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem”, jau 2011./2012.mācību gadā dos iespēju Pilsrundāles vidusskolas skolēniem ar labām un teicamām sekmēm ik mēnesi saņemt stipendijas.

Vidējais vērtējums

Stipendija Ls

no 8.6

30

8.1-8.5

25

7.6-8.0

20

7.1-7.5

15

6.6-7.0

10

6.0-6.5

5

1 Comment »

  1. Elīna teica

    2014-04-16 @ 09:19

    vai stipendijas ir spēkā arī šobrīd un cik tas šobrīd ir eiro?

Ko teiksi?