2011-11-06

Lāčplēša dienas pasākumi Bauskā

Tēma Bauska , 2011-11-06 @ 13:12 , autors

Lāčplēša dienas pasākumi Bauskā piektdien, 11. novembrī

17:30 Piemiņas brīdis pie Brīvības cīņās kritošo pieminekļa

Kuri iz šejienes projām ir aizrauti Latvijas labā
Tos savā atmiņā gaišā, ak, tauta, mūžīga glabā
/E.Virza/

Piedalās:
Vecsaules vokālais ansamblis “Uguntiņas”
mācītājs Aivars Siliņš
Zemessardzes 54.Inženiertehniskais bataljons un 508. jaunsargu vienība

Aicinām iedzīvotājus pievienoties Zemessardzes un Jaunsardzes lāpu gājienam no Brīvības cīņās kritušo pieminekļa. Gājiena maršruts:
Brīvības bulvāris – Uzvaras iela – Kalna iela – Rātslaukums

19:00 Lāčplēša dienai veltīts koncerts Bauskas Kultūras centrā

Šai zemē svētajā, kur bijām un kur tapām

Koncertā piedalās:
Bauskas Valsts ģimnāzijas koris ( diriģente Mārīte Jonkus )
Edvards Reinis un Jēkabs Reinis

Lāčplēša dienas pasākumu afiša