2011-11-02

Bibliotēkas svētku aptaujas rezultāti

Tēma Bibliotēka , 2011-11-02 @ 12:54 , autors

Katru gadu oktobra ceturtajā pirmdienā tiek atzīmēta Starptautiskā skolu bibliotēku diena. 21.oktobrī, svinot šo dienu, mūsu skolas bibliotēkā radījām svētku noskaņu.

Apmeklētājus sagaidīja ar krāsainiem baloniem izrotātas telpas, fotogrāfiju izstāde, kurā varēja vērot, kā mainījušās skolas bibliotēkas telpas vairāku gadu laikā, kādas izstādes notikušas, kādi darbinieki strādājuši skolas bibliotēkā.

Lasītāji tika cienāti ar konfektēm un lūgti piedalīties svētku aptaujā.

Tajā piedalījās 41 skolēns un 7 skolotāji un skolas darbinieki.

Lūk, aptaujas rezultāti!

1.Vai Tev patīk lasīt grāmatas?

‘ Jā – 39

‘ Nē – 9

2. Kādus skolas bibliotēkas pakalpojumus Tu izmanto?

‘ Ņemu grāmatas – 35

‘ Lasu avīzes, žurnālus – 36

‘ Izmantoju datoru, internetu, printēju – 33

‘ Apskatos izstādes – 25

‘ Iesaistos bibliotēkas rīkotajos pasākumos – 9

‘ Spēlēju galda spēles – 9

‘ Vienkārši atpūšos – 23

3.Vai tu lasi informāciju par bibliotēkas darbu skolas mājas lapā?

‘ Jā – 22

‘ Nē – 11

‘ Nezināju, ka tāda ir – 18

4.Vai tu ievēro informāciju par bibliotēkas darbu skolas stendos?

‘ Jā – 37

‘ Nē – 3

‘ Nepievēršu uzmanību – 6

5.Kas tev patīk skolas bibliotēkā, kas nepatīk, kas jāuzlabo?

‘ Patīk:

– Daudz lasāmvielas – 2

– Labiekārtotas un mājīgas telpas – 2

– Mierīga atmosfēra – 5

– Klusums – 3

– Viss patīk – 5

– Piedalīties Jauniešu žūrijā – 1

– Interjers un plašums – 1

– Patīk, ka ir pieejami materiāli skolai un prezentācijām – 1

– Strādāt ar datoru – 1

– Jaukā atmosfēra – 6

– Var izmanot internetu – 2

– Patīk, ka ir attēli un vienmēr svētku noformējums – 1

– Patīk, ka nav vairs mazo knīpu – 1

– Apkalpojošais personāls – 2

– Patīk, ka var nākt sev izdevīgā laikā – 1

– Bibliotekāres atsaucība – 2

– Patīk, ka var lasīt žurnālus – 1

– Patīk, ka var ātri izprintēt vajadzīgos materiālus – 2

– Attieksme pret apmeklētāju, atbalsts un palīdzība – 1

– Īsts kultūras centrs – 1

– Bibliotekāre – 1

‘ Nepatīk:

– Maz datoru, nepatīk paši datori – 4

– Iekārtojums – 1

– Tas, ka bibliotēkā nedrīkst ēst – 1

‘ Jāuzlabo

– Vajag vairāk un jaunākus datorus un tehniku – 4

– Vajag lielāku grāmatu piedāvājumu – 3

– Rast iespēju palielināt tekstu – 1

– Iekārtot, lai citi neskatās, ko tu dari pie datora – 1

Apkopojot aptaujas rezultātus, radās vairāki secinājumi:

  1. Vairākumam patīk lasīt grāmatas, tas priecē.
  2. Skolēni, skolotāji un darbinieki aktīvi izmanto visus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.
  3. Vairāk jāpopularizē skolas mājas lapa, jo 18 lasītāji no aptaujātajiem nezināja, ka tāda ir.

4. Patīkami, ka lielākā daļa no apmeklētājiem ievēro stendos ievietotos paziņojumus, kas informē par bibliotēkas aktivitātēm. Vienmēr cenšamies, lai paziņojumi ir krāsaini un uzrunājoši.

5. Ļoti jauki ir saņemt tik daudz pozitīvu atsauksmju, tas rada motivāciju strādāt vēl labāk!

6. Ņemsim vērā arī jūsu ieteikumus bibliotēkas darba uzlabošanai, taču jāatzīmē, ka katrā bibliotēkā – gan skolas, gan visās pārējās, ir savi noteikumi. Viens no tiem – bibliotēkas telpās neēd, tādēļ, lai ar taukainiem pirkstiem vai nosmērētu galdu nesabojātu grāmatas, kuras pēc jums izmantos vēl daudzi, daudzi lasītāji. Tādēļ šis noteikums netiks mainīts. Viss pārējais ir uzlabojams un pilnveidojams.

Paldies, ka piedalījāties bibliotēkas svētkos un aptaujā!

IC bibliotekāres

Ko teiksi?