2011-10-31

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”

Tēma Bauska, Dažādi, Latvija, Skola , 2011-10-31 @ 15:46 , autors Māra

Projekta „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, darbība ir jau pusē.

Projektā izveidotā profesionāļu komanda turpina darbu nodrošinot konsultācijas mērķa grupu dalībniekiem. Darbu uzsākušas arī otrās grupas – Atbalsta – izglītojoša grupa senioriem , PUS – pie – AUDZIS, Drošo rūķu skola, un Bērnu emocionālās audzināšanas grupa. Reizi mēnesī joprojām tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas apmeklējot dažādus kultūras pasākumus un atpūšoties kopā. Tēmu dažādošanai, nodarbībām tiek piesaistīti kompetenti lektori, kuri teorētisko informāciju saista ar praktiskām nodarbēm. Darbu Bauskas Valsts ģimnāzijā (bijušajā Bauskas 1.vidusskolā) turpina sociālais pedagogs.

Augusta sākumā tika organizēts otrais izbraukuma seminārs Skola ģimenei, kas tāpat kā pirmais, tika organizēts viesu namā „Iecupes”. Semināra mērķa grupa bija pusaudži no trūcīgām ģimenēm, pusaudži ar uzvedības traucējumiem un socializācijas grūtībām. Izbraukuma semināra programma tika izstrādāta, ņemot vērā konkrēto dalībnieku vajadzības, un lai nodrošinātu daudzpusīgu semināra programmu, tika piesaistīti 2 lektori – sporta instruktors un lektors radošajām aktivitātēm, kā arī psihoterapeits, kurš organizēja grupu nodarbības. Seminārā piedalījās 25 jaunieši no 13 ģimenēm kopā ar vecākiem, vecvecākiem vai aizbildņiem.

Iekļaujošās izglītības attīstības jomā Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasē ir uzsākta bērnu, kuriem nepieciešams nodrošināt izglītību pēc kādas no speciālajām izglītības programmām, apmācība, kopskaitā 8 bērni. Šo bērnu vecāki arī apmeklēja semināru, kurā guva ieskatu kā savu bērnu atbalstīt mācību procesā, kā sadarboties ar atbalsta personālu un skolotājiem. Ar jauno mācību gadu atbalsta pasākumus skolā nodrošina divi pedagogi-asistenti un speciālais pedagogs, kuri palīdz skolotājiem ikdienas darbā, lai nodrošinātu optimālu iekļaujošu mācību procesu bērniem ar īpašām vajadzībām. Katru mēnesi līdz mācību gada beigām pedagogiem, atbalsta personālam un vecākiem skolā tiks nodrošinātas konsultācijas iekļaujošajā izglītībā, kuras vadīs pieredzējis pedagogs-eksperts.

Projekta ietvaros 13. un 14.oktobrī tika organizēts pedagogu un vecāku pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili, kurā piedalījās 32 pedagogi un vecāki. Laipnu uzņemšanu nodrošināja Daugavpils Izglītības pārvalde un Daugavpils 3.vidusskolas direktore ar kolektīvu. Pieredzes apmaiņas semināra dalībnieki atzina, ka pasākums ir bijis ļoti vērtīgs, jo bija nodrošināta iespēja arī vērot kolēģu darbu mācību stundās, gūt pieredzi izmantojot bilingvālās izglītības un iekļaujošās izglītības metodes ikdienas darbā. Pasākuma laikā bija iespēja arī apmeklēt Bilingvālās izglītības un Iekļaujošās izglītības centrus, iepazīties ar to darbību un sniegto atbalstu pedagogiem.

Ko teiksi?