2011-10-29

Starptautiskais skolēnu IT konkurss BEBR@S’11/12

Tēma Konkursi, Latvija , 2011-10-29 @ 16:01 , autors

Jautājums: Kas ir BEBR@S?
Atbilde: BEBR@S ir skolēnu informācijas tehnoloģiju konkurss, kurā tiek pārbaudītas skolēnu zināšanas un prasmes darbā ar datoru un populārākajām lietojumprogrammām.


Konkurss norit 4 dienas,
katrai vecuma grupai sacenšoties savā dienā

Seniori ( 11., 12.klase ) – 1. novembrī, otrdien
Juniori ( 9., 10.klase ) – 2. novembrī, trešdien
Kadeti ( 7., 8. klase ) – 3. novembrī, ceturtdien
Benjamiņi ( 5., 6. klase ) – 4. novembrī, piektdien

No konkursa nolikuma:

Katru dienu konkursa norises laiks ir no 13:00 līdz 18:00.
Katrs skolēns strādā savas skolas informātikas kabinetā par sacensībām atbildīgā skolotāja klātbūtnē.
Viena testa izpildes ilgums: 45 minūtes.
Sacensības notiek tiešsaistes režīmā, kurā nonāk, iedarbinot uz darba pamatvirsmas saglabātu izpildāmu(.exe) datni, kas savlaicīgi tiks nosūtīta atbildīgajam skolotājam. Sākot darbu, skolēnam jāreģistrējas sistēmā un sava skola jāizvēlas no pieteikto skolu saraksta.
Konkursā katrai vecuma grupai tiks piedāvāts 21 uzdevuma komplekts.

Konkursa laikā nedrīkst būt atvērta neviena cita lietotne. Pretējā gadījumā dalībnieks tiks atslēgts no sistēmas, bez tiesībām tajā vēlreiz reģistrēties.

– – –
Vairāk:
www.bebrs.edu.lv – konkursa vietne
r1g.edu.lv/~martins/ – trenniņversija

Ko teiksi?