2011-09-27

Ziedu kompozīciju izstādes vērtējums

Tēma Bibliotēka, Skola , 2011-09-27 @ 15:08 , autors

Izstādē piedalījās 13 klases no 16. Ziedu kompozīcijas bija ļoti dažādas, interesantas, rudenīgām noskaņām bagātas, tās sasaucās ar audzēkņu izvēlētajām dzejas rindām.

Informācijas centra lasītāji uzmanīgi izvērtēja visas ziedu kompozīcijas un aizklāti balsoja par sev tīkamāko.

Savukārt skolotāji pēc izstādes slēgšanas izteica mutisko vērtējumu, kuru arī darām zināmu izstādes dalībniekiem.

7.a klase iesniedza divas bagātīgas rudens ziedu kompozīcijas. Dāliju un mārtiņrožu krāšņumu papildināja sārtas rudens lapas. Kompozīcija sasaucās ar R.Tagores dzejas rindām:

“Mums, šalcošajām lapām, ir balss, kas atbild vētrām,
bet kas esi tu, tik kluss?
Es esmu tikai zieds.”

7.b klasei arī divas kompozīcijas, kuras vēstīja par dāsnajām vasaras dāvanām. Visu krāšņumu atdevusi, vasara dzied savu aiziešanas dziesmu…

8.a klase bija izveidojusi kompozīciju, kura sasaucās ar I.Ziedoņa dzejoli “Bez mīlestības nedzīvojiet.” Kompozīcija atklāj, ka viss it kā ir – gan krāšņas asteres, gan sārtas lapas, bet, ja dzīvē nav mīlestības, cilvēks ir viens kā blakus vāzei noliktais kastanis.

8.b klasei – divas kompozīcijas. Klāt pievienots dzejolis par dzelteno siltumu. No jaukajām saulespuķēm tas tiešām izplūst. Žēl, ka nav minēts dzejoļa autors.

9.a klase atnesusi trīs sarkanas neļķes. Tā tomēr nav kompozīcija, bet paldies par labās gribas parādīšanu.

10.a klase ar savu kompozīciju sveic mīļo skolu dzimšanas dienā. Sveicienā – atbilstošas dzejas rindas, krāšņas cīnijas, violeti miķelīši.

10.b klase iegādājusies dārgu puķu pušķi. Vēlējums labs, bet kur pašu darbs kompozīcijas veidošanā?

10.c klasei arī ziedu veikalā gādāts pušķis. Skaists, bet tirgus prece. Klāt pievienotais dzejolis gan pārdomāts.

11.a klasei vientuļš un skaists saulespuķes zieds. Dzejolī vēstīts par krāsām, sapņiem un putniem. Krāsas un sapņi ir, bet kur putni, kur dzejoļa autors?

11.b klasei skaista septiņu dažādu krāsu ziedu buķete, kas tāpat kā A.Rancānes dzejas rindas stāsta par ieiešanu rudenī.

11.c klasei – zaļš groziņš ar dzelteniem un sārtiem ziediem un saules gredzenu. Aspazijas rindas vēsta:

“Aizgāja, aizgāja vasara!
Ejot no pirksta vēl pameta
Saules gredzentiņu.”

12.c klases kompozīcija guva visu bibliotēkas apmeklētāju ievērību. Bagātīga, krāšņa, veidota rūpīgi un ar izdomu, jaušama rudens noskaņa. Centrā – dzeltena dālija, kura I.Ziedoņa vārdiem it kā brīnās pati par sevi:

“Kāds milzīgs
puteklis es esmu
Un – no zelta!”

12.d klase savu ziedu kompozīciju iesniedza pati pirmā. Tajā ir gan dālijas, gan vīnstīgas, gan paradīzes āboli. Kompozīciju rotā sizāls un lenta. Rudenīga, bet optimistiska, viena no retajām, kas pauž prieku par rudeni:

“Dzirkstī dālijas ar atvasaras smaidu,
Krāsains prieks man pretī plaukst.”
/L.Razgale/

Ar prieku šo izstādi arī noslēdzam.

Informācijas centra lasītāju balsojums par kompozīcijām:

7.a klase – 21 balss

7.b klase – 15 balsis

8.a klase – 12 balsis

8.b klase – 4 balsis

9.a klase – 1 balss

10.a klase – 2 balsis

10.b klase – 17 balsis

10.c klase – 4 balsis

11.a klase – 20 balsis

11.b klase – 8 balsis

11.c klase – 5 balsis

12.c klase – 28 balsis

12.d klase – 3 balsis

Kopā – 140 balsis

Lasītāju simpātiju balvu ieguva:

12.c klase

12.c klases ziedu kompozīcija.

Paldies visiem, kas piedalījās!

IC bibliotekāres

Ko teiksi?