2011-05-21

Gudrais desmitnieks

Tēma Bauska, Skola , 2011-05-21 @ 16:49 , autors

Bauskas novada Izglītības pārvaldes speciālisti, apkopojot audzēkņu startus mācību priekšmetu olimpiādēs, izveidoja novada “Gudro desmitnieku”.
Bauskas novada Gudro desmitnieks:

1. vieta ­– Toms Štrāls Vecsaules pamatskola 9
2. vieta ­– Lāse Mīlgrāve Bauskas 1. vidusskola 12b
3. vieta ­– Mārcis Sējējs Bauskas 1. vidusskola 11a
4. vieta ­– Laura Birģele Bauskas pilsētas pamatskola 9
5. vieta ­– Elza Elmane Bauskas 1. vidusskola 9b
6. vieta ­– Artūrs Toms Plešs Bauskas 1. vidusskola 12a
7. vieta ­– Laura Juškevica Bauskas 1. vidusskola 9b
8. vieta ­– Oskars Selens Vecsaules pamatskola 4
9. vieta ­– Marika Čehoviča Bauskas 2. vidusskola 4
10. vieta ­– Raimonds Žoris Bauskas 2. vidusskola 4

Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji no Bauskas novada
no visc.gov.lv:

Vārds, uzvārds Novads, pilsēta Mācību iestāde Mācību priekšmets Iegūtā vieta
Elza Elmane Bauskas novads Bauskas 1.vidusskola Latviešu valoda 3
Lāse Mīlgrāve Bauskas novads Bauskas 1.vidusskola Vēsture 3
Laura Birģele Bauskas novads Bauskas pilsētas pamatskola Latviešu valoda Atzinība
Toms Štrāls Bauskas novads Vecsaules pamatskola Vēsture Atzinība

Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
no ip.bauskarp.lv :

Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-03-31
Bauskas un Rundāles novadu matemātikas olimpiāde 4.kl.
4. Renāts Gunkins Bauskas1.vsk. Inese Masjule 31 1.
4. Tomass Svalpe Bauskas p.pmsk. Gunta Spure 27 2.
4. Diāna Šulce Pilsrundāles vsk. Aija Jurgelāne 26 3.
4. Annija Vērmane Bauskas 1.vsk. Inese Masjule 24 A
4. Jolanta Tarvida Bauskas 1.vsk. Liene Šnepsta 22 A
4. Daniels Jaloveckis Griķu pmsk. Indra Dulbe 20 A
4. Marika Čehoviča Bauskas 2.vsk. Vija Pavlovska 20 A
4. Raimonds Žoris Bauskas 2.vsk. Mārīte Aleksandrova 20 A
4. Oskars Selens Vecsaules pmsk. Lauma Zariņa 19.5 A
4. Kārlis Banis Bauskas 1.vsk. Sandra Vitena 19 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Vieta
2011-03-11
Bauskas un Rundāles novadu vizuālās mākslas olimpiāde 5.-9.kl.
6. Elza Sējēja Bauskas p.pmsk. Daiga Sējēja 1.
5. Ina Jajus Bauskas 2.vsk. Natālija Matulēviča 2.
5. Ričards Ruseckis Uzvaras vsk. Rudīte Sprance 3.
6. Linda Laizāne Īslīces vsk. Laima Oborune A
5. Ina Andrijenko Īslīces vsk. Laima Oborune A
5. Inga Jajus Bauskas 2.vsk. Natālija Matulēviča A
6. Liene Vackare Vecsaules pmsk. Sarma Kukute A
7. Arvis Barens Vecsaules pmsk. Evita Zeltiņa 1.
7. Kelija Macpane Bauskas 1.vsk. Aiva Linkeviča 2.
8. Krista Dzelzkalēja Bauskas 2.vsk. Natālija Matulēviča 3.
8. Zane Sporāne Bauskas p.pmsk. Daiga Sējēja A
7. Anna Ušerovska Bauskas p.Kristīgā pmsk. Aija Ušerovska A
7. Renāte Ripa Pilsrundāles vsk. Aiga Vangale A
9. Zane Indrika Bauskas p.pmsk. Daiga Sējēja 1.
9. Žaklīna Rīna Bauskas 1.vsk. Aiva Linkeviča 2.
9. Niks Edušs Bauskas 1.vsk. Aiva Linkeviča 3.
9. Alīna Kazačenoka Bauskas 2.vsk. Natālija Matulēviča A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Vieta
2011-03-04
Bauskas un Rundāles novadu vizuālās mākslas olimpiāde 1.-4.kl.
2. Linda Kanošķe Īslīces vsk. Laima Oborune 1.
2. Diāna Pauloviča Vecsaules pmsk. Evita Zeltiņa 2.
1. Madara Valtere Griķu pmsk. Olita Dzelzkalēja 3.
2. Marta Viktorija Žilinska Bauskas 2.vsk. Jeļena Šmite A
2. Sintija Dūriņa Bauskas 2.vsk. Inga Golovčanska A
2. Evelīna Balakāne Bauskas 1.vsk. Anita Feldmane A
3. Laura Eze Vecsaules pmsk. Evita Zeltiņa 1.
4. Beāte Ščerbane Uzvaras vsk. Vera Pūne 2.
4. Līga Kļava Vecsaules pmsk. Sarma Kukute 3.
4. Elizabete Ostrovska Griķu pmsk. Olita Dzelzkalēja A
3. Annija Stabulniece Īslīces vsk. Laima Oborune A
4. Amanda Broka Bauskas p.pmsk. Gunta Spure A
4. Diāna Birģele Bauskas p.pmsk. Gunta Spure A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-03-04
Bauskas un Rundāles novadu ģeogrāfijas olimpiāde 11.-12.kl.
12 Artūrs Luņevs Uzvaras vsk. Ilze Jume 61 1.
10 Roberts Strazdiņš Bauskas 1.vsk. Inguna Sarguna 56 2.
11 Linards Kālis Bauskas 1.vsk. Inta Banka 51.5 3.
11 Jānis Lanka Bauskas 1.vsk. Inta Banka 49.5 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-21
Bauskas un Rundāles novadu biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde 11.-12.kl.
12. Anete Putele Bauskas 1.vsk. Inta Banka 60.5 1.
12. Ieva Grigaļūne Bauskas 1.vsk. Inta Banka 58.5 2.
12. Artūrs Luņevs Uzvaras vsk. Ligita Būmeistare 45.5 3.
11. Linda Krūmiņa Īslīces vsk. Rita Straumīte 41 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-21
Bauskas un Rundāles novadu vēstures olimpiāde 12.kl.
12. Lāse Mīlgrāve Bauskas 1.vsk. Daiga Telnere 54 1.
12. Artūrs Toms Plešs Bauskas 1.vsk. Sarmīte Ābelniece 53 2.
12. Miks Strazdiņš Bauskas 1.vsk. Sarmīte Ābelniece 52 3.
12. Artūrs Luņevs Uzvaras vsk. Elita Rūtiņa 50 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-18
Bauskas un Rundāles novadu matemātikas olimpiāde 5.-8.kl.
5. Elgars Apaļais Uzvaras vsk. V. Bičkova 38 1.
5. Mārtiņš Čerļenoks Pilsrundāles vsk. A. Vasiļevska 34 2.
5. Keita Katrīna Kaufmane Bauskas 1.vsk. J. Adakovska 31 3.
5. Megija Luņģe Īslīces vsk. D. Šnēberga 30 A
5. Līva Luīze Levko Bauskas 1.vsk. G. Dzene 23 A
5. Jānis Saltais Pilsrundāles vsk. A. Vasiļevska 23 A
6. Gints Holsts Uzvaras vsk. V. Bičkova 43 1.
6. Baiba Bergmane Uzvaras vsk. V. Bičkova 31 2.
6. Dāvis Mikelens Ozolaines pmsk. M. Iliņa 30 3.
6. Uldis Urtāns Bauskas 1.vsk. L. Ģerģe 29 A
6. Jānis Kļaviņš Codes pmsk. G. Sirmele 28 A
7. Arvis Barens Vecsaules pmsk. A. Guļkeviča 32 1.
7. Kelija Macpāne Bauskas 1.vsk. V. Karpiča 31 2.
7. Emīls Petrokaitis Uzvaras vsk. V. Bičkova 27 3.
7. Gatis Daukša Bauskas p.pmsk. J. Rumba 25 A
7. Annija Krikščūne Pilsrundāles vsk. Ž. Matulēviča 21 A
8. Annija Varkale Mežgaļu pmsk. A. Rīna 45 1.
8. Diāna Burikina Bauskas 2.vsk. S. Jurčenoka 18 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-18
Bauskas un Rundāles novadu angļu valodas olimpiāde 9.kl.
9. Aleksis Iļjins Bauskas 1.vsk. Anita Vallenčuka 76 1.-2.
9. Laura Juškevica Bauskas 1.vsk. Anita Vallenčuka 76 1.-2.
9. Elza Elmane Bauskas 1.vsk. Anita Vallenčuka 74 3.
9. Signe Leimonte Uzvaras vsk. Ieva Bračka 73 A
9. Liene Gavriļka Uzvaras vsk. Ieva Bračka 72 A
9. Ralfs Augulis Bauskas p.pmsk. Inga Junkurēna 72 A
9. Toms Štrāls Vecsaules pmsk. Inga Kursiša 70 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-07
Bauskas un Rundāles novadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl.
12. Artūrs Toms Plešs Bauskas 1.vsk. Vija Cerusa 86 1.
12. Lāse Mīlgrāve Bauskas 1.vsk. Vija Cerusa 77 2.
12. Evita Mežezera Bauskas 1.vsk. Vija Cerusa 76 3.
12. Signe Vaisūne Bauskas 1.vsk. Vija Cerusa 70 A
12. Sintija Matulēna Bauskas 1.vsk. Vija Cerusa 70 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-01
Bauskas un Rundāles novadu matemātikas olimpiāde 9.-12.kl.
9. Mārtiņš Siliņš Bauskas 1.vsk. Janīna Leja 32 1.
9. Toms Donerblics Bauskas 1.vsk. Gunta Dzene 27 2.
9. Zane Zentele Īslīces vsk. Sandra Ārmane 17 A
9. Melānija Ivulāne Pilsrundāles vsk. Anna Vasiļevska 17 A
9. Alīna Kazačenoka Bauskas 2.vsk. Svetlana Jurčenoka 17 A
10. Toms Savko Bauskas 1.vsk. Johanna Adakovska 28 1.
10. Emīls Tomsons Bauskas 1.vsk. Johanna Adakovska 23 2.
10. Anete Šķirmante Bauskas 1.vsk. Johanna Adakovska 16 A
11. Emīls Blūms Bauskas 2.vsk. Rita Skorodihina 25 1.
11. Pēteris Dzelskalējs Bauskas 1.vsk. Vaira Karpiča 21 2.
11. Mārtiņš Medinskis Uzvaras vsk. Valda Bičkova 20 3.
11. Jānis Lanka Bauskas 1.vsk. Gunta Dzene 17 A
12. Signe Krūmiņa Bauskas 1.vsk. Vaira Karpiča 32 1.
12. Andrejs Djadjura Bauskas 2.vsk. Tatjana Kazačenoka 29 2.
12. Kaspars Ozols Bauskas 1.vsk. Vaira Karpiča 26 3.
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-03
Bauskas un Rundāles novadu ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl.
9. Toms Štrāls Vecsaules pmsk. Ruta Šteinberga 24 1.
9. Elizabete Jaunzeme Bauskas 2.vsk. Anita Zibola 19 2.
9. Ance Žubēre Bauskas p.pmsk. Gunta Biršte 16 3.
9. Ervīns Skrickis Mežotnes internātvsk. Anita Zibola 15 A
11. Mārcis Sējējs Bauskas 1.vsk. Aija Vanaga 19 1.
11. Kārlis Atvars Bauskas 1.vsk. Aija Vanaga 12 A
12. Artūrs Toms Plešs Bauskas 1.vsk. Aija Vanaga 13.5 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-01-26
Bauskas un Rundāles novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 9.kl.
9. Signe Leimonte Uzvaras vsk. Rudīte Sprance 87.5 1.
9. Laura Birģele Bauskas p.pmsk. Daiga Sējēja 83 2.
9. Ance Žubēre Bauskas p.pmsk. Daiga Sējēja 81.9 3.
9. Zane Indrika Bauskas p.pmsk. Daiga Sējēja 70.8 A
9. Laura Leja Bauskas 2.vsk. Indra Vasiļkova 69.3 A
9. Igors Suharevskis Bauskas 2.vsk. Vadims Grigorjevs 69.7 1.
9. Mārtiņš Maldutis Pilsrundāles vsk. Zigurds Bille 65.1 2.
9. Elvis Mackevičs Bauskas p.pmsk. Valdis Žeikars 64.4 3.
9. Niks Edušs Bauskas 1.vsk. Valdis Žeikars 64.2 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-01-31
Bauskas un Rundāles novadu latviešu valodas olimpiāde 8.-9.kl.
8. Laura Rotberga Bauskas 1.vsk. Tekla Zone 65 1.
8. Kristiāna Žemaite Bauskas p.pmsk. Ieva Mašale 61 2.
8. Laura Kutra Bauskas p.pmsk. Ieva Mašale 60 3.
8. Agita Solzemniece Bauskas 1.vsk. Tekla Zone 59 A
8. Madara Ārente Bauskas 1.vsk. Tekla Zone 58 A
9. Laura Birģele Bauskas p.pmsk. Dina Ālmane 84 1.
9. Dārta Kataņenko Bauskas 1.vsk. Inese Karūsa 78 2.
9. Elza Elmane Bauskas 1.vsk. Inese Karūsa 75 3.
9. Toms Štrāls Vecsaules pmsk. Linda Krūmiņa 70 A
9. Žaklīna Rīna Bauskas 1.vsk. Inese Karūsa 70 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-02-28
Bauskas un Rundāles novadu fizikas olimpiāde 9.-12.kl.
9. Toms Štrāls Vecsaules pmsk. A.Guļkeviča 27 1.
9. Gune Mīlgrāve Vecsaules pmsk. A.Guļkeviča 19 A
10. Emīls Tomsons Bauskas 1.vsk. J. Leja 27 1.
10. Ivo Blaudums Pilsrundāles vsk. R.Vasiļevskis 18 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-01-21
Bauskas un Rundāles novadu angļu valodas olimpiāde 11.-12.kl.
Kaspars Ozols Bauskas 1.vsk. A. Biļdjuga 84 1.
Edgars Meškauskis Pilsrundāles vsk. A. Simonova 76 2.
Lelde Blažēvica Bauskas 1.vsk. A. Biļdjuga 75 3.
Artūrs Luņevs Uzvaras vsk. I. Bračka 74 A
Lelde Locāne Bauskas 1.vsk. A. Biļdjuga 74 A
Jānis Lanka Bauskas 1.vsk. A. Biļdjuga 72 A
Terēze Strazdiņa Bauskas 1.vsk. A. Biļdjuga 72 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2011-12-08
Bauskas, Iecavas un Rundāles novadu vācu valodas olimpiāde 10.-12.kl.
12. Lelde Locāne Bauskas 1.vsk. Silvija Dubulte 81 1.
11. Kārlis Atvars Bauskas 1.vsk. Anita Valenčuka 69 2.
12. Edgars Kirkils Bauskas 1.vsk. Anita Borinta 49 A
Klase Vārds Uzvārds Skola Skolotājs Punkti Vieta
2010-12-02
Bauskas un Rundāles novadu bioloģijas olimpiāde 9.,11.,12.kl.
9. Zane Zentele Īslīces vsk. Anita Griķīte 63 1.
9. Žaklīna Rīna Bauskas 1.vsk. Alda Baranova 56 2.
9. Ance Žubēre Bauskas p.pmsk. Gunta Biršte 55 3.
9. Signe Leimonte Uzvaras vsk. Silvija Jurcika 49 A
11. Mārcis Sējējs Bauskas 1.vsk. Alda Baranova 46.5 1.
11. Agita Gabranova Bauskas 1.vsk. Alda Baranova 44 2.
11. Līga Gulbe Bauskas 1.vsk. Alda Baranova 41.5 3.
12. Artūrs Toms Plešs Bauskas 1.vsk. Alda Baranova 47,5 1.
12. Una Kaspardena Pilsrundāles vsk. Vita Rozēna 37.5 2.
12. Alise Jankeviča Bauskas 2.vsk. Melānija Antonoviča 35 3.


“Bauskas Dzīve” – “Sveic talantīgākos audzēkņus un ģimeni
“Bauskas Dzīve” foto “Apbalvo mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus

Ko teiksi?