2011-05-15

EBD

Tēma Dažādi , 2011-05-15 @ 15:11 , autors

EBD

EBD

EBD = Electronic brakeforce distribution

EBD = Emotional Behavioral Disability

EBD = Evidence-Based Dentistry

…bet raksts būs par Eiropas brīvprātīgo darbu, jo 2011. ir Eiropas brīvprātīgā darba gads.

Eiropas brīvprātīgais darbs (European Voluntary Service – EVS) ir ES neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogramma, kuras ietvaros jaunietim ir iespēja izmainīt savas dzīves ritmu, brīvprātīgi strādājot kādā no Eiropas Savienības vai citām pasaules valstīm, iepazīstot tās kultūru, iedzīvotājus un dzīves veidu. Pēc brīvprātīgā darba projekta beigām jaunietis saņem Jaunatnes pasi ( Youthpass ), kas ir starptautiski atzīts sertifikāts un apliecina un apraksta Eiropas Brīvprātīgā darba laikā gūto mācīšanās pieredzi. Vēlāk to iespējams izmantot kā papildinājumu savam CV darba meklējumos.

Brīvprātīgais darbs nozīmē bezpeļņas darbu, taču dalība programmā ir pilnīgi bez maksas, jauniešiem 100% apmērā tiek apmaksāti ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, apdrošināšana un valodas kursi. Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas brīvprātīgais darbs notiek.

Brīvprātīgājā darbā var piedalīties 18-30 (atsevišķos gadījumos arī 16) gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Jaunieša iepriekšējā pieredze vai pieredzes trūkums, izglītība vai tās trūkums, svešvalodu nezināšana, materiālais stāvoklis nevar būt šķērslis dalībai šajā programmā!

Brīvprātīgais darbs – attiecības starp 3 partneriem

Brīvprātīgais – tu. Tev ir jāpiedalās visos projekta posmos, sākot no sagatavošanas, beidzot ar projekta izvērtēšanu.

Uzņēmējorganizācija – organizācija, kas uzņem brīvprātīgo pie sevis uz noteiktu laika periodu. Uzņemot brīvprātīgo savā organizācijā, uzņēmējorganizācija savā „iekšienē” un vietēja sabiedrībā, savās ikdienas aktivitātēs „ienesīs” jaunas idejas, veicinās starp kultūru sadarbības procesus. Kā arī tā var būt lieliska iespēja iegūt dažādu pieredzi, savstarpēji sadarbojoties vienam ar otru. Organizācijā brīvprātīgais nevar un nedrīkst aizvietot kādu algota darbinieka vietu. Brīvprātīgajam ir noteikts maksimālais darba laiks nedēļā – 30 – 35 stundas, kā arī divas brīvdienas un divas brīvas darba dienas mēnesī. Uzņēmējorganizācijai ir jānodrošina brīvprātīgā dzīvošana, ēdināšana, vietējais transports, valodas apmācība, jārūpējas par jaunieša integrāciju vietējā sabiedrībā, kopā ar brīvprātīgo jāizstrādā darba plāns, utt.

Nosūtītājorganizācija – organizācija, kas nosūta brīvprātīgo. Eiropas brīvprātīgā darba projekta laikā, nosūtītājorganizācija palīdz brīvprātīgajam sagatavoties brīvprātīgajam darbam, risina ar ceļošanu un apdrošināšanu saistītos jautājumus, kā arī projekta laikā uztur kontaktus ar brīvprātīgo un risina dažādas problēmas, ja tas ir nepieciešams, piedalās projekta izvērtēšanas procesā, u.c.

Brīvprātīgā tiesības un pienākumi

Pienākumi:

– Iesaistīties projekta atrašanas procesā;
– Iesaistīties projekta sagatavošanās posmā;
– Projekta laikā komunikācija ar nosūtītājorganizāciju;
– Piedalīties projekta izvērtēšanā un atskaišu rakstīšanas posmā.

Tiesības:

– Saņemt atbalstu no nosūtītājorganizācijas;
– Būt informētam par visiem procesiem sakarā ar viņa projektu;
– Saņemt uzņēmejorganizācijas/mentora atbalstu uzņēmējvalstī;
– Saņemt valodas apguves atbalstu (valodu kursi, apmācības, utt.);
– Krīzes gadījumā pārtraukt projektu;
– Eiropas Brīvprātīgā darba laikā piedalīties apmācībās (iebraukšanas apmācība);
– Saņemt brīvdienas, būt nodrošinātam ar dzīvojamo platību, kabatas naudu, dzīvošanas izmaksām (ēdināšanas naudu, ja brīvprātīgajam pašam sev jānodrošina ēdināšanu)- u.c.

Kā kļūt par brīvprātīgo?

1. solis – izvēlies, kādā jomā Tu vēlētos būt brīvprātīgais.
Eiropas brīvprātīgā darba projektu tēmas ir ļoti dažādas – vide, māksla, kultūra, piederība Eiropai, jaunatnes politika, narkotiku apkarošana, veselības aprūpe, brīvā laika aktivitātes, sports, mediji un komunikācijas u.c.
2. solis – ielūkojies JSPA (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) interneta mājas lapā
http://www.jaunatne.gov.lv/,
īpaši rūpīgi izpēti sadaļu „Eiropas brīvprātīgais darbs” un „Akreditētās nosūtītāj-organizācijas”.
3. solis – sazinies ar kādu no nosūtītājorganizācijām, uzdod visus sevi interesējošos jautājumus.
4. solis – seko tālākajām instrukcijām no organizācijas un JSPA puses!

Taču darbībām nav obligāti jāseko tādā secībā! Tu vari sameklēt akreditētu nosūtītājorganizāciju un lūgt, lai tā palīdz izvēlēties tēmu, atrast projektu un uzņēmējorganizāciju. Vai sākt ar uzņēmējorganizācijas sameklēšanu un ierosināt uzrakstīt projektu tieši priekš tevis – tas izdosies, ja jau esi izvēlējies tēmu, tavi mērķi ir nopietni un sakrīt ar organizācijas mērķiem. Nosūtītājorganizāciju vari piemeklēt pēc tam. Tu vari arī sākt ar projekta sameklēšanu:
http://www.proatlantico.com/Projectos/Europeus/SVE/Availability.html
http://www.youthforeurope.eu/index.php?page=search
http://www.youthnetworks.eu/default.aspx

2010. gada 25. novembrī iznākusi pirmā latviski izdotā brīvprātīgo rokasgrāmata „ABC par EBD”. PDF formātā to vari atrast te:
http://www.redngo.lv/rokasgramata.pdf (59.52 MiB, 27 lapas)

Ja šis raksts tevi vēl nav pārliecinājis, ieraksti meklētājā „brīvprātīgo pieredzes” un smelies pozitīvās emocijas no citu jauniešu vienatnes mēnešiem ārzemēs.

Tiksimies Eiropā!

Terēze Strazdiņa 12. A

1 Comment »

  1. Bauskas Valsts ģimnāzija » Iespēja tavai nākotnei – Esi brīvprātīgais! teica

    2011-10-15 @ 19:57

    […] Uz šiem un citiem jautājumiem atbildēs Rauls Martins, Eiropas brīvprātīgais no Spānijas Prezentācija notiek angļu valodā – – – http://www.eiropaskustiba.lv – Eiropas kustība Latvijā b1v.lv – EBD […]

Ko teiksi?