2011-05-13

Debates

Tēma Konkursi , 2011-05-13 @ 11:31 , autors

Vai esi kādreiz domāji par verbālo spēku un par to cik daudz iespējams panākt ar pārliecinošu un argumentētu runu?
Mūsdienās vārdiem un dzelžainai nostājai ir lielāks spēks nekā ieročiem. Lai arī kādu profesiju Tu nākotnē pārstāvētu, būs tādi brīži, kad Tev būs jākomunicē ar citiem. Šo prasmi visaugstākajā līmenī ir iespējams apgūt tepat – Bauskas 1. Vidusskolā.

Kas ir debates?

Debates ir sacensības, varētu pat teikt – spēle. Sākotnēji tiek izsludināta debašu rezolūcija, kas tiek formulēta apstiprinoši (A) un noliedzoši (N) , piemēram, Darvina teorija ir/nav patiesa. Tālāk komandas gatavo argumentus gan rezolūcijas apstiprināšanai, gan noliegšanai, jo debašu turnīrā komandai ir jāaizstāv abi viedokļi.

Kādēļ debatēt?

Debates Tev iemāca ātri reaģēt un domāt, attīsta prāta spējas, kā arī palīdz pārvarēt bailes no uzstāšanās citu priekšā. Tās ir īpašības, kuras pieprasa mūsdienu darba tirgus.

Kā debatēt?

Lai sekmīgi debatētu ir jāiegulda daudz darba. Jāiepazīstas ar neskaitāmiem informācijas avotiem, lai spētu pārstāvēt rezolūciju.

Mani ieteikumi:

  1. Iepazīsties ar vispārējo informāciju par tēmu
  2. Sagatavo atbilstošu literatūras materiālu sarakstu
  3. Savāc pēc iespējas vairāk materiālus
  4. Lasi tos un konspektē
  5. Izvirzi argumentus
  6. Padomā par citiem iespējamajiem argumentiem un centies tiem izdomāt atspēkojumu
  7. Izdomā atspēkojumu pats saviem argumentiem.

Debašu pulciņā iesaistījos 10. klasē ar mērķi attīstīt prasmi ātri domāt, argumentēt savu nostāju un uzstāties lielas auditorijas priekšā. Šo 3 gadu laikā ir pieredzēts gan daudz grūtu brīžu, gan neaprakstāmais uzvaras prieks. Pieredzētais un pārdzīvotais rezultējies ar sākotnējo mērķu 100% sasniegšanu un neatsveramu pieredzi, kas noderēs turpmākajā dzīvē.

Konference 'Mini Cop 15', Artūrs Rubins
Konference “Mini Cop 15”,
Artūrs Rubins

Ko teiksi?