2011-05-10

Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība

Tēma Bauska , 2011-05-10 @ 16:06 , autors

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, jau aizvadījis savas darbības trešo mēnesi.

Projekta mērķis ir veicināt Bauskas novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir 210 bērni, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un 40 seniori.

Projekta ietvaros ir izveidota profesionāla komanda, kas strādā pie mērķa grupu iekļaušanu vietējā sabiedrībā veicinošiem pasākumiem. Kā jau sākotnēji plānots, dažādi speciālisti – sociālais darbinieks, psihologs, pedagogi, jurists, narkologs – sniedz atbalstu projekta mērķu grupas pārstāvjiem gan individuālas konsultācijās, pārrunās, gan arī grupu pasākumos un nodarbībās.

Atbalsta–izglītojošas grupas

  • senioriem notiek pirmdienās,
  • PUS–pie–AUDZIS nodarbības – otrdienās,
  • Drošo rūķu skola jaunākā skolas vecuma bērniem darbojas trešdienās, bet
  • ceturtdienās vecāki, kuriem ir bērni vecumā līdz 7 gadiem, apmeklē Bērnu emocionālās audzināšanas grupu.

Grupu nodarbības notiek Bauskas novada Sociālā dienesta telpās.

Reizi mēnesī tiek organizētas aktīvas atpūtas iespējas, apmeklējot dažādus kultūras pasākumus un atpūšoties kopā. Lai dažādotu tēmas un nodrošinātu pasākumu saturīgumu, nodarbībās piedalās kompetenti lektori, kuri teorētisko informāciju saista ar praktiskām nodarbēm.

Iekļaujošās izglītības attīstības jomā projektā jau izstrādātas un licencēšanai iesniegtas speciālās izglītības programmas pēc iekļaujošās izglītības principiem un viena bilingvālā izglītības programma, kuras, sākoties jaunajam mācību gadam, tiks ieviestas Bauskas 2.vidusskolas 1.un 2.klasē, kurās tiks uzņemti bērni ar īpašām vajadzībām. Šīs skolas un Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi turpina apgūt prasmes un zināšanas darbam iekļaujošajā izglītībā. Apmācību kurss noslēgsies jūnijā.

Turpinās iesāktais darbs Bauskas 1.vidusskolā, kur darbu uzsācis sociālais pedagogs. Arī projekta pedagogs un pedagogs-seniors sniedz konsultācijas skolēniem mācībās.

Aprīļa sākumā 5 dienu vizītē Bauskā ieradās Lucernas pedagoģiskās augstskolas Skolas un dažādības institūta zinātniskā līdzstrādniece un pedagogu apmācības pasniedzēja Annemarie Kummer Wyss. No 6.līdz 8.aprīlim eksperte Bauskas 2.vidusskolā un Īslīces SOS PII lasīja lekcijas pedagogiem par Šveices pieredzi iekļaujošajā izglītībā un sniedza individuālas konsultācijas vecākiem un pedagogiem. Sadarbība ar eksperti turpinās: ir saņemti dažādi materiāli, kas tiks nodoti pedagogiem darbam.

7.aprīlī Bauskā notika Projekta informatīvais pasākums, kurā piedalījās Šveices vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio, Šveices sadarbības programmas biroja Baltijā vadītāja Christina Grieder, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips, Latvijas SOS BCA nacionālā direktore Ilze Paleja, kā arī projekta darba grupa. Projekta darbinieki informēja viesus par projekta norisi, plānotajiem rezultātiem, un viesiem bija iespēja vērot projektu arī darbībā, viesojoties senioru grupas nodarbībā.

Projekta vadītāja Irēna Kalniņa

b1v.lv-Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”
“Bauskas Dzīve”-“Šveices vēstniece pārliecinās par projekta ieviešanu Bauskas novadā

Ko teiksi?