2011-04-20

Atvērto durvju diena

Tēma Skola , 2011-04-20 @ 13:12 , autors

Bauskas 1. vidusskola

Bauskas 1. vidusskolas
Atvērto Durvju diena
1.-4.
klasēs
piektdien, 2011. gada 21. aprīlī
no 08:00

Darba kārtība:

08:00 – 10:20 Mācību stundu vērojumi
10:30 – 11:10 Saruna ar skolas psihologu
Tikšanās ar skolas vadību, logopēdu,
skolas medmāsu
11:40 – 12:10 Skolas Baltajā zālē skolēnu koncerts,
olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana

Mācību stundu vērojumi:

1.a 84.kab.
Santa Nākmane
08:00 – 08:40 Latviešu valoda
08:50 – 09:30 Mūzika
09:40 – 10:20 Matemātika
1.b 85.kab.
Daiga Eimusa
08:00 – 08:40 Sports (Līga Rimševica)
08:50 – 09:30 Matemātika
09:40 – 10:20 Sociālās zinības
1.c 81.kab.
Ināra Muraško
08:00 – 08:40 Sporta dejas
08:50 – 09:30 Matemātika
09:40 – 10:20 Latviešu valoda
2.a 82.kab.
Mudīte Savicka
08:00 – 08:40 Latviešu valoda
08:50 – 09:30 Matemātika
09:40 – 10:20 Vizuālā māksla
2.b 70.kab.
Anita Feldmane
08:00 – 08:40 Ritmika
08:50 – 09:30 Latviešu valoda
09:40 – 10:20 Matemātika
3.a 75.kab.
Sanita Šmite
08:00 – 08:40 Matemātika
08:50 – 09:30 Ētika/Kristīgā ētika
09:40 – 10:20 Sports
3.b 80.kab.
Liena Vanaga
08:00 – 08:40 Latviešu valoda
08:50 – 09:30 Ētika/Kristīgā ētika
09:40 – 10:20 Dabaszinības 16.kab
4.a 83.kab.
Liene Šņepsta
08:00 – 08:40 Angļu valoda
08:50 – 09:30 Matemātika
09:40 – 10:20 Latviešu valoda
4.b 73.kab.
Sandra Vitena
08:00 – 08:40 Dabaszinības 16.kab.(Liene Šņepsta)
08:50 – 09:30 Matemātika
09:40 – 10:20 Angļu valoda
4.c 71.kab.
Inese Masjule
08:00 – 08:40 Angļu valoda
08:50 – 09:30 Dabaszinības 16.kab.
09:40 – 10:20 Matemātika
Es gribu visu zināt:
Aiz kā, par ko, no kā?
Kas zvaigznes aizdedzina,
Kas miglu izdāļā?
Kas sniega pārslas taisa,
Kur varavīksne der?
Kas bitei spārnus raisa,
Kas puķei plakstus ver?
Kas riteņiem liek ripot,
Kas spārnus gaisā nes,
Man gribas visu zināt,
Iet skolā vēlos es!

/Ā. Elksne/

Ko teiksi?