2011-03-03

“Bērnu žūrija” vērtē grāmatas

Tēma Bibliotēka , 2011-03-03 @ 14:50 , autors

Jau ceturto gadu Bauskas 1.vidusskolas skolēni iesaistās lasīšanas veicināšanas projektā ,,Bērnu žūrija”. 1.martā informācijas centrā eksperti sanāca kopā, lai pārrunātu izlasīto un cienātos ar kliņģeri.

Šajām mācību gadā ,,Bērnu žūrijas” grāmatas vērtēja 27 eksperti, tikpat, cik pērn. Sākotnēji pieteicās 47 skolēni, taču 20 nepietika pacietības paveikt darbiņu līdz galam. Vislielāko interesi par grāmatām izrādīja 3.- 4.klašu skolēni, kuri bija arī visapzinīgākie lasītāji.

Katram ekspertam no septembra līdz janvārim bija jāizlasa sešas grāmatas, jānovērtē tās un jāaizpilda anketa skolas bibliotēkā.

1.-2.klases 1.vietu piešķīra S.Kozlova, J.Noršteina grāmatai “Ezītis miglā”,
3.-4.klases – Ž.Frīnsa grāmatai “Skolotājs Jāps var visu”,
5.-7.klases – S.Kolinsas grāmatai “Bada spēles”, bet
8.-9.klases – latviešu rakstnieces L.Dreižes grāmatai “Pūķa dziesma”.

Šajā mācību gadā ,,Bērnu žūrijas” moto bija “Lasi pats un iesaki lasīt draugam!” Pārskatot aizpildītās anketas, secināms, ka šis moto attaisnojies – lielākā daļa skolēnu norāda, ka kļūt par žūrijas ekspertu aicinājuši draugi. Vēl secināms, ka vidēji viņi gadā izlasa ap 15 grāmatu.

Īpaši jāpaslavē tie skolēni, kas ,,Bērnu žūrijā” piedalās jau vairākus gadus: Lāsma Stīpniece, Alvis Eimuss, Klāvs Eimuss, Santa Kalekaure, Amanda Ratiņika, Ksenija Megija Spale, Vineta Sturme, Monta Cera, Lauma Brūvere.

Lielos lasīšanas svētkus Rīgā pārstāvēs 4.a klases skolniece Ivita Jurēvica, kura ir centīga bibliotēkas lasītāja un visas sešas ,,Bērnu žūrijas” grāmatas izlasīja viena no pirmajām.

Grāmatu kolekcija tika iegādāta par skolas līdzekļiem, tas ļāva šo projektu turpināt, tādēļ jāsaka paldies par atbalstu skolas direktoram Raimondam Žabovam.

Vēl plānots, ka ,,Bērnu žūrijas” eksperti dosies ekskursijā uz Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeju, lai piedalītos atraktīvā pasākumā un apskatītu rotaļlietu ekspozīciju “Laiks spēlēties”.

Prieks, ka visi kopā mēs esam paveikuši labu darbu!

IC bibliotekāre Dace Šķirpo

Ko teiksi?