2011-03-01

Novada ZPD konference

Tēma Bauska , 2011-03-01 @ 15:07 , autors

Bauskas un Rundāles novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
KONFERENCE
trešdien, 2011. gada 2. martā, Bauskas 1. vidusskolā


Darba kārtība

 • 09:00 – 10:00 – reģistrēšanās, gatavošanās prezentācijai
  Humanitāro zinātņu sekcija: 12. kab. (videoklase)
  Sociālo zinātņu sekcija: 43. kab. (bioloģijas kab.)
  Dabaszinātņu sekcija: 45. kab. (fizikas kab.)
 • 10:00 – konferences atklāšana Baltajā zālē
 • 10:15 – darbu prezentācija – 12., 43., 45. kab.
 • 11:30 – 11:40 – starpbrīdis
 • 11:40 – 12:40 – darbu prezentācija – 12., 43., 45. kab.
 • 12:40 – 13:15 – pusdienas (pašu finansējums)
 • 13:20 – 13:40 – konferences noslēgums

“Bauskas Dzīve”-“Bauskas 1. vidusskolā savu veikumu demonstrēs nākamie zinātnieki

Ko teiksi?