2011-02-03

Projekts „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”

Tēma Bauska, Dažādi, Latvija, Skola , 2011-02-03 @ 14:28 , autors Māra

2011. gada 17. janvārī Bauskas novadā darbu uzsāk projekts

Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”,

ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

Šī projekta mērķis ir veicināt Bauskas novadā dzīvojošo sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir 210 bērni, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un 40 seniori.

Apakšprojekta īstenošanai paredzētais kopējais finansējums ir 91 984.05 LVL, kur

90% finansējuma nodrošina Latvijas un Šveices sadarbības programma

85% Šveices Konfederācijas fonds un
15% Latvijas valsts budžets un

10% Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija un Bauskas novada pašvaldība.

Apakšprojektā galvenās plānotās aktivitātes ir:

 1. Starpprofesionāļu komandas izveide un
  darbs ar mērķa grupu iekļaujošas sabiedrības veicināšanai Bauskā
 2. Iekļaujošās izglītības attīstība Bauskā
 3. Projekta administrēšana
 4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Projekta vadošais partneris ir biedrība

„Latvija SOS Bērnu ciematu asociācija”

, kas sadarbībā ar partneriem -

 • Izglītības Iniciatīvu centru,
 • Lucernas pedagoģiskās augstskolas Skolas un dažādības institūtu (Šveice) un
 • Bauskas novada pašvaldības institūcijām –
  Bauskas 1.vidusskolu,
  Bauskas 2.vidusskolu un
  Sociālo dienestu,

strādās pie izvirzīto mērķu sasniegšanas.
Projekta realizācijas vieta ir Bauska, un projekta darbības ilgums ir 18 mēneši.

Projekta rezultātā:

 1. Tiks izstrādātas, licencētas un aprobētas 6 speciālās izglītības programmas, kas tiek īstenotas Bauskas 2.vidusskolā pēc iekļaujošās izglītības principiem, un viena mazākumtautību pamatizglītības – bilingvālās izglītības programma.
 2. Bauskas 2.vidusskolas 1. un 2. klasē integrēti 8 bērni ar speciālām vajadzībām.
 3. Sagatavoti 20 pedagogi darbam ar bērniem un jauniešiem ar speciālām un īpašām vajadzībām, kas tiks iesaistīti iekļaujošās izglītības īstenošanā Bauskas 2.vidusskolā un Īslīces SOS pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī 4 pedagogi bilingvālās izglītības īstenošanai.
 4. Izveidota starpprofesionāļu komanda.
 5. Starpprofesionāļu komandas atbalstu saņēmuši un sociālā atbalsta pasākumos iesaistīti 202 bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam.
 6. Sociāli aktivizēti un atbalsta pasākumos iekļauti 40 seniori.

Komentāri slēgti.