2010-12-08

Viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju?” 1.-4.klasēm

Tēma Bibliotēka, Konkursi , 2010-12-08 @ 11:20 , autors

15. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, skolas Informācijas centrs rīkoja viktorīnu 1.-4.klasēm ,,Ko tu zini par Latviju?”

No katras klases tika izvēlēta komanda 5 cilvēku sastāvā. Viktorīnas norises dienā klašu komandas ieradās skolas IC lasītavā, lai sacenstos, veicot dažādus uzdevumus. Priecēja tas, ka bērni bija skaisti saposušies, vairākām klašu komandām bija vienots noformējums – skaisti tamborēti ziediņi Latvijas karoga krāsās, arī papīra puķes, lentītes un galvasrotas Latvijas karoga formā.

Audzēkņiem bija jāsagatavo ,,mājas darbs” – kolāža par Latviju: 1.klasēm – Latvijas simboli, 2.klasēm – Ar ko var lepoties Latvijas valsts?, 3.klasēm – Ievērojami cilvēki Latvijā, 4.klasēm – Latvijas prezidenti.

Skolēni bija centušies, lai kolāžas izskatītos skaistas, atbilstu tēmai. Žūrija un pārējie viktorīnas dalībnieki uzzināja daudz interesantu faktu par Latviju. 1.a klase dziedāja Latvijas himnu un aicināja visus pievienoties. Interesantu kolāžu bija sagatavojusi 2.b klase – Latvijas karti viņi bija salikuši no dažādām ēdamām lietām – pupiņām, makaroniem, sēkliņām, arī 1. a un 3.b klase bija noformējuši interesantas kolāžas.

Par paveikto raiti prata pastāstīt 1.b, 2.a un 4.b klašu komandas. 4.b klase pārsteidza arī ar to, ka zināja no galvas gadskaitļus, savukārt 3.b klase deklamēja dzejoļus.

Pēc tam skolēni veica dažādus prāta un veiklības uzdevumus – bija jāsaliek Latvijas himna un svētki pareizā secībā, jāsavieno dažādi Latvijas simboli, jāmin prāta mīklas, jāsaliek Latvijas puzle. Veiklākie puzles likšanā bija 1.a, 2.b, 3.b, un 4.c klases.

2. un 4.klases ilustrēja dzejoļus P.Brūvera ,,Manai tēvzemei” un J.Osmaņa ,,Kopā”. Zīmējumi un kolāžas apskatāmi IC lasītavā.

Gribas paslavēt visas klašu komandas, par to, ka tās rūpīgi gatavojās viktorīnai, skolēni spēja būt droši un patstāvīgi, jo bija jāiztiek bez klašu audzinātāju atbalsta. Visi audzēkņi bija saliedēti, pieklājīgi, uzmanīgi, uzdevumus pildīja ar lielu centību un atbildību, palīdzēja cits citam. Skolēni parādīja, ka prot strādāt komandā.

Apkopojot viktorīnas rezultātus, secināms, ka audzēkņi ir erudīti un neviens uzdevums viņiem grūtības nesagādāja.

Bērni ir Latvijas nākotne, un mums visiem ir ļoti svarīgi, lai viņi augtu gudri un pēc iespējas vairāk zinātu par valsti, kurā dzīvo. Tāpēc tika rīkota viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju?” Tai gatavojoties, skolēni vairoja savas zināšanas un radīja svētkus sev un citiem.

Viktorīnas rezultāti tiks paziņoti skolas Ziemassvētku sarīkojumā decembrī!

PALDIES klašu audzinātājiem un skolēniem par ieguldīto darbu!

IC bibliotekāres D.Šķirpo un A.Mačerauska,
direktora vietniece ārpusklašu audzināšanas darbā I.Graudiņa
Ko teiksi?