2010-10-15

Oktobris – skolu bibliotēku mēnesis!

Tēma Bibliotēka , 2010-10-15 @ 13:49 , autors

Svētki skolas bibliotēkā

Skolas Informācijas centrā skolēni ierodas ļoti bieži, taču 12. un 13.oktobrī 3.a un 3.b klase bija atnākuši, lai nosvinētu kādu īpašu dienu – skolas bibliotēkas svētkus. Oktobrī tos atzīmē visās pasaules skolu bibliotēkās, jo šis ir skolu bibliotēku mēnesis.

Šādi svētki ir vajadzīgi tāpēc, lai parādītu, ka skolas bibliotēka ir nozīmīga un saviem lasītājiem nepieciešama. Katrā skolā būtu jābūt bibliotēkai, tā ir ļoti svarīga, lai skolēns varētu iegūt labu izglītību.

Mazie lasītāji noklausījās bibliotekāres Daces stāstījumu par Informācijas centra darbu un piedalījās viktorīnā ,,Ko tu zini par skolas bibliotēku?” Par katru pareizu atbildi uz jautājumu tika maza salda balva. Prieks, ka skolēni bija zinoši un mācēja pareizi atbildēt uz visiem jautājumiem!

Audzēkņi arī zīmēja skaistas apsveikuma kartiņas savai skolas bibliotēkai, tās šobrīd ir apskatāmas izstādē.

3.b klases audzēkņi aktīvi piedalījās bibliotēkas rīkotajā konkursā ,,Glītākais rokraksts”. Viņi bija sagatavojuši daudz skaistu vēlējumu ko ierakstīt speciāli veidotajā veltījumu plakātā.

Pasākuma noslēgumā audzēkņi cienājās ar cepumiem un par piemiņu no bibliotēkas svētkiem saņēma bibliotekāru Daces un Agneses veidotas grāmatzīmes.

Bibliotekāru vēlējums saviem lasītājiem – novērtējiet to, ko jums sniedz skolas bibliotēka un izmantojiet tās piedāvātās iespējas! Paldies skolotājām Sanitai Šmitei un Lienai Vanagai aktīvu skolēnu iesaistīšanu bibliotēkas rīkotajā pasākumā! Paldies par piedalīšanos svētkos!

Ko teiksi?