2010-10-06

Jaunieguvumi skolas Informācijas centrā 2010./2011. m. g.

Tēma Bibliotēka , 2010-10-06 @ 12:37 , autors

Jaunieguvumi skolas Informācijas centrā

2010./2011. m. g.

Mācību grāmatas

 1. Austruma S., Muižarāja I. Kulturoloģija vidusskolai. Mācību grāmata. R.: Zvaigzne ABC, 2010. – 216 lpp.
 2. Auzāne D., Lūse D., Maurmane M., Milzere M., Literatūra 11.klasei Literatūra vidusskolai 11. kl. Mācību grāmata. R.; Zvaigzne ABC, [b. g. atjaunota].- 199.lpp.- visiem skolēniem
 3. Auziņa I., Dalbiņa D., Literatūra 12.klasei Literatūra vidusskolai 12. kl. Mācību grāmata. R.; Zvaigzne ABC, [b. g. atjaunota].- 255.lpp.- visiem skolēniem
 4. Cābelis A., Juškaite L., Kramiņa I., Fizikas konspekti 10. klasei. Fizika vidusskolai. Mācību grāmata. R.: Lielvārds, 2010.-63 lpp. (1eks.)
 5. Deividsone S., Kūrtolda S., Deivisa K., Ceļvedis dabā Putnu vērošana. R.; Zvaigzne ABC, [b. g.].- 79.lpp. (1 eks.)
 6. Dubiņa I., Silova L., Vēvers A., Vīduša I., Literatūra vidusskolai 10. kl. Mācību grāmata. R.; Zvaigzne ABC, [b. g. atjaunota].- 263.lpp.- visiem skolēniem
 7. Golubova V., Zīle latviešu valoda 2. klasei 1. Uzdevumu krājums latviešu valodā 2. klasei. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.].- 31.lpp. (2 eks.)
 8. Golubova V., Zīle latviešu valoda 2. klasei 2. Uzdevumu krājums latviešu valodā 2. klasei. R.; Zvaigzne ABC, [b. g.].- 29.lpp. (2 eks.)
 9. Golubova V., Zīle latviešu valoda 3. klasei 1. Uzdevumu krājums latviešu valodā 3. klasei. R.; Zvaigzne ABC, [b. g.].- 38.lpp. (2 eks.)
 10. Golubova V., Zīle latviešu valoda 4. klasei 1. Uzdevumu krājums latviešu valodā 4. klasei. R.; Zvaigzne ABC, [b. g.].- 24.lpp. (2 eks.)
 11. Golubova V., Zīle latviešu valoda 4. klasei 2. Uzdevumu krājums latviešu valodā 4. klasei. R.; Zvaigzne ABC, [b. g.].- 23.lpp. (2 eks.)
 12. Hauela L., Ceļvedis dabā. Koki. R.; Zvaigzne ABC, [b. g.].- 79.lpp. (1 eks.)
 13. Hamfriss K. Dž., Heriss E., Holdens P., Ceļvedis dabā Augi, putni un kukaiņi. R.; Zvaigzne ABC, [b. g.].- 79.lpp. (1 eks.)
 14. Komerczinības vidusskolā. Grāmatvedība. Esi līderis! R.: Latvijas Uzņēmejdarbības un menedžmenta akadēmija, 2008.
 15. Komerczinības vidusskolā. Komunikācija. Esi līderis! R.: Latvijas Uzņēmejdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007. – 134 lpp.
 16. Komerczinības vidusskolā. Lietvedība. Esi līderis! R.: Latvijas Uzņēmejdarbības un menedžmenta akadēmija, 2008.
 17. Komerczinības vidusskolā. Likumdošana. Esi līderis! R.: Latvijas Uzņēmejdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007.
 18. Komerczinības vidusskolā. Mārketings. Esi līderis! R.: Latvijas Uzņēmejdarbības un menedžmenta akadēmija, 2008
 19. Komerczinības vidusskolā. Menedžments. Esi līderis! R.: Latvijas Uzņēmejdarbības un menedžmenta akadēmija, 2007.
 20. Komerczinības vidusskolā. Uzņēmējdarbība. Esi līderis! R.: Latvijas Uzņēmejdarbības un menedžmenta akadēmija, 2008. – 140 lpp.
 21. Lipsberga A., Ģeogrāfija 7. klasei. Mācību grāmata. R.: Lielvārds, 2010. – 240 lpp.
 22. Lipsberga A., Ģeogrāfija 8. klasei. Mācību grāmata. R.: Lielvārds, 2010. – 248 lpp.
 23. Lude. I., Čivžele D. M., Daukšte S., Matemātika 12. klasei Matemātika vidusskolai Skolotāja grāmata. R.: Pētergailis, [b. g.].-223 lpp. (1eks.)
 24. Lude. I., Čivžele D. M., Daukšte S., Matemātika 12. klasei Matemātika vidusskolai Pārbaudes un paškontroles darbi. R.: Pētergailis, [b. g.].-96 lpp. (1eks.)
 25. Lude. I., Čivžele D. M., Daukšte S., Matemātika 12. klasei Matemātika vidusskolai Mācību grāmata 1. daļa. R.: Pētergailis, [b. g.].-167 lpp. (1eks.)
 26. Lude. I., Čivžele D. M., Daukšte S., Matemātika 12. klasei Matemātika vidusskolai Mācību grāmata 2. daļa. R.: Pētergailis, [b. g.].-143 lpp. (1eks.)
 27. Melbārde Z., Rozīte M., Zelča L., Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2. Mācību grāmata. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.] – 168 lpp.
 28. Matemātika skolā. Metodisku rakstu krājums. R.: Lielvārds. 2010. – 224 lpp.
 29. Purēns V., Latvijas vēsture pamatskolai 1. daļa. Senie laiki. Viduslaiki. Skolotāja grāmata. R.: Raka, 2007.- 100 lpp.
 30. Sausiņa L., Bioloģija vidusskolai 4. Biotehnoloģijas. Organismu dzīvības norises. R.: Zvaigzne ABC, 2010. – 208 lpp.
 31. Sakaviča G., Krastiņa I., Parma G., Ideju grāmata sākumskolai 2. R.: Raka, 2010.- 102. lpp. (1 eks)
 32. Sūniņa V., Osovska E., Salaka V., Ideju grāmata sākumskolai. R.: Raka, 2008.- 106. lpp. (1 eks)
 33. Šilters E., Reguts V., Cābelis A., Vinogradovs S., Fizika vidusskolai Skolotāja grāmata. R.: Lielvārds, 2009.-280 lpp. (1eks.)
 34. Марченко Е., Савельева З., Путь 2 Krievu valoda 11.kl. 2. pārstrādātais un papildinātais izdevums R.; Zvaigzne ABC, 2009.- 159.lpp. visiem skolēniem
 35. Hutchinson T., Pelteret C., Project 1 Workbook Oxford university press
 36. Hutchinson T., Pelteret C., Project 2 Workbook Oxford university press
 37. Hutchinson T., Pelteret C., Project 3 Workbook Oxford university press
 38. Mckinlay S., Hasting B., Success. Intermediate. Class CD 1, 2 and 3. Longman, 2007.

Daiļliteratūra

 1. Bērniem skaitāmi dzejoļi. Bērnu dzejas antoloģija. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.] – 504 lpp.
 2. Fellouza V. M., Šekspīra kods. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.] – 366 lpp.
 3. Gudola S., Monsons N. Pils dienasgrāmata. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.] – 327 lpp.
 4. Koelju P., Brida. R.: Jāņa Rozes apgāds, 2010. – 246 lpp.
 5. Koelju P., Portobello ragana. R.: Jāņa Rozes apgāds, 2008. – 334 lpp.
 6. Lārsons S., Meitene ar pūķa tetovējumu. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.] – 568 lpp.
 7. Lidojumam labvēlīgs laiks. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.] – 64 lpp.
 8. Tev par dzīvi un laiku. R.: Zvaigzne ABC, [b. g.] – 80 lpp.

Ko teiksi?