2010-08-23

Pedagogu augusta konference

Tēma Bauska , 2010-08-23 @ 16:03 , autors

Bauskas novada izglītības iestāžu
pedagogu augusta konference
notiek
ceturtdien, 2010. gada 26. augustā, 10:00
Bauskas Tautas namā

Darba kārtība:

10:00 – 10:10 – Konferences atklāšana
10:10 – 10:40 – Izglītības aktualitātes valstī 2010./2011.m.g. – IZM Valsts sekretārs Mareks Gruškevics
10:40 – 11:00 – Pedagogiem nepieciešamās izglītības prasības un plānotās izmaiņas – IZM Vispārējās izglītības nodaļas vecākais referents Aivars Opincāns
11:00 – 11:20 – Izglītības aktualitātes Bauskas novadā 2010./2011.m.g. – Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Spriņķe
11:20 – 12:00 – Izglītības iestāžu un pedagogu apbalvošana par sasniegumiem 2009./2010.m.g.
12:00 – 13:00 – Svētku koncerts

Mācību priekšmetu metodisko apvienību sanāksmes – 14:00 – 16:00 :

Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku seminārs Novada domes 2. stāva zālē
Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Bauskas Centrālajā bibliotēkā
Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme IT kompetences centrā
Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Bauskas 1. vidusskolā
Vēstures, politikas un ekonomikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Bauskas 1. vidusskolā
Vizuālās mākslas un mājturības skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Bauskas pilsētas pamatskolā
Angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Izglītības pārvaldē
Krievu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Bauskas 1. vidusskolā
Audzināšanas darba organizatoru seminārs Bērnu un jauniešu centrā
Ģeogrāfijas, vides mācības un dabaszinību skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Bauskas 1. vidusskolā
Pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme PII „Zīlīte”

Ko teiksi?