2010-08-20

Domā citādāk! Eksaktāk!

Tēma Bauska, Skola , 2010-08-20 @ 08:52 , autors

pirmdien, 23. augustā, no 10:00
atvērto durvju dienas seminārs
Bauskas un Rundāles novada pedagogiem
Bauskas 1. vidusskolā
Dabaszinātņu un matemātikas nedēļā
“Domā citādāk! Eksaktāk!”

09:30–10:00 reģistrācija
10:00 semināra atklāšana – Bauskas 1. vidusskolas direktors Raimonds Žabovs
10:10–10:40 ES Dabaszinātņu projekti un satura reforma dabaszinātņu mācību priekšmetos vispārējā vidējā izglītībā Bauskas novadā – Bauskas novada IP vadītāja Aija Spriņķe
10:40-11:00 Bauskas 1. vidusskolas ieguvumi un sasniegumi, īstenojot projektu – projekta koordinatore Malda Ignatjeva
11:00–11:20 Bauskas 1. vidusskolas skolēnu ieguvumi, darbojoties projektā – 12.a klases skolēni
11:20–11:40 Bauskas novada uzņēmēju un novada skolu sadarbības iespējas projekta īstenošanā – Bauskas uzņēmēju kluba vadītājs Indulis Pētersons
11:40-12:20 Projekta materiālu prezentācija – projekta pedagogi
12:20-13:00 kafijas pauze, pusdienas
13:00–14:45 darbs interešu grupās

1. grupa – ķīmija, bioloģija, dabaszinības – vadītājas Alda Baranova, Aija Vanaga

  • Interaktīvo disku izmantošana mācību stundās. Pieredze darbā ar jauno ķīmijas mācību grāmatu 10.klasē – Aija Vanaga
  • Mācību filmu izmantošana bioloģijas stundās. Pētnieciskās metodes izmantošana 7. klasē, tēma „Audi”– Alda Baranova
  • Demonstrējumu izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā
  • Diskusija par jaunā satura īstenošanas veiksmēm un problēmām

2. grupa – matemātika, fizika – vadītājas Lilita Krastiņa, Vaira Karpiča

  • Darbs ar talantīgajiem skolēniem fizikas un matemātikas mācību procesā – Gatis Narvaišs, Dobeles Valsts ģimnāzija
  • Spēļu izmantošana matemātikas satura apguvē pamatskolā – Lilita Krastiņa, Linuta Ģerģe
  • Elektronisko mācību materiālu loma skolēnu mācīšanās prasmju veidošanā – Vaira Karpiča
  • Diskusija par jaunā satura īstenošanas veiksmēm

3. grupa –10. klašu skolēnu grupa – vada 12. klases skolēni – Miks Strazdiņš, Veronika Putinceva, Rihards Mallons, Agnese Vanaga

  • Skolēnu aktivitātes projektā.
14:50 semināra noslēgums

Pasākuma afiša: dabaszinatnu_un_matematikas_nedelja.pdf (122 KiB)
VISC ESF projekts “Dabaszinātnes un matemātika“: www.dzm.lv

Eiropas Sociālais FondsEiropas SavienībaIzglītības un zinātnes ministrijaValsts izglītības satura centrsDabaszinātnes un matemātika

Komentāri slēgti.