2010-03-30

Tu vari palīdzēt atjaunot e-bibliotēku!

Tēma Bibliotēka, Internets, Latvija , 2010-03-30 @ 07:40 , autors

Ja esi reģistrēts e-bibliotēkas lietotājs vai atbalstītājs, vari palīdzēt atjaunot e-bibliotēku:

Ja arī Tev e- bibliotēka bija nepieciešama ikdienā, mācībām, darbam un informācijai, Tu vari rakstīt iesniegumu Valsts policijai, lai pēc iespējas ātrāk tiktu atjaunota e-bibliotēkas darbība.

lūdzam tikai nopirkt vienu aploksni un pastmarku, izdrukāt un nosūtīt šo iesniegumu PDF formātā.
Ja vēlies aizpildīt to datorā, tad atver šo failu *.DOC formātā.
Adrese:

VP GKrPP Ekonomikas policijas pārvaldes priekšniekam
Gatim Gudermanim
Stabu iela 89,
Rīga, LV – 1009

No:
______________________________
/Vārds, Uzvārds/

______________________________
/Personas kods/

______________________________
/Dzīvesvietas pasta adrese/

iesniegums

[vieta], [datums]

Kopš 2010. gada 18. marta es, ……………………………….., kā reģistrēts www.e-biblioteka.lv lietotājs vairs nevaru piekļūt bibliotēkas krājumam, kas man būtiski nepieciešams ………………………………… (norādi mērķi: mācību, izglītības, pašizaugsmes procesā, cits). No publiski pieejamiem avotiem man tapis zināms, ka Ekonomikas policijas darbinieki izņēmuši bibliotēkas serverus.
Uzskatot, ka ir aizskartas manas bibliotēkas lietotāja tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus saskaņā ar Bibliotēku likuma 23.panta (1) 1) punktu (Bibliotēkas lietotājam ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu […]), lūdzu policiju darīt visu, lai e-bibliotēka būtu atkal pieejama visdrīzākajā laikā.

Lūdzu, paskaidrojiet, uz kāda pamata ir apturēta bibliotēkas darbība un kad tā tiks atjaunota?

_______________________________
Paraksts /Vārds, Uzvārds/

e-biblioteka.lv slēgta 2010. gada 18. martā
– – –
e-biblioteka.lv atjaunota 2010. gada 1. aprīlī. Paldies.

Ko teiksi?