2010-03-22

Friča Bārdas dzīves un dzejas varavīksne

Tēma Bauska, Bibliotēka , 2010-03-22 @ 22:42 , autors

otrdien, 23. martā 14:00 Bauskas Tautas nama Mazajā zālē tematiska pēcpusdiena

“Friča Bārdas
dzīves un dzejas
varavīksne”

Bauskas 1. vidusskola
Bauskas Centrālā bibliotēka

letonika.lv – Fricis Bārda (1880-1919)
“Bauskas Dzīve” – “Rīko Fricim Bārdam veltītu literāru sarīkojumu

P.S. kopš 18. marta slēgta e-biblioteka.lv :

Mēs vēlamies dzīvot brīvu un izglītotu cilvēku sabiedrībā. Brīva piekļuve Latvijas un pasaules kultūras mantojumam un infomācijai mūsuprāt ir tikpat pašsaprotama un nepieciešama kā gaiss, kuru elpojam.

Ko teiksi?