2008-10-21

Draudzīgā aicinājuma balva

Tēma Konkursi, Latvija , 2008-10-21 @ 13:02 , autors

Draudzīgā aicinājuma balva tiek piešķirta skolām, kuru skolēni guvuši labākos panākumus novada un valsts mēroga olimpiādēs un skolēnu zinātniskajos lasījumos.

Bauskas 1. vidusskolarezultāti – Draudzīgā aicinājuma pilsētas skolu grupā par 2007./2008. māc. gadu ieņem 26. vietu ar reitingu 1,45349 (kā smejies, “Skolu top 100” arī – 26.vieta).

Draudzīgā aicinājuma balvu 2000. gadā nodibina sabiedriska organizācija Draudzīgā aicinājuma fonds.
Draudzīgā aicinājuma balvas idejas autors un īstenotājs ir Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājs un toreizējais direktors Jānis Endele.
Draudzīgā aicinājuma datubāzi un tīmekļa vietni www.konkurss.lv uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.

No DA balvas nolikuma:

Katrā olimpiādē par skolēnu iegūtajām vietām skolai tiek piešķirti punkti pēc šādas skalas:

 • par 1. vietu – 5 punkti;
 • par 2. vietu – 3 punkti;
 • par 3. vietu – 2 punkti;
 • par atzinību – 1 punkts.

Mācību gada laikā visās olimpiādēs iegūto punktu summu dala ar skolēnu skaitu 5.-12. klasēs un pareizina ar 100 (tas ir sasniegumu mērs uz 100 skolēniem).
Tad tiek piemērots koeficients par daudzpusību. Skolām, kurām sasniegumi ir:

 • tikai vienā priekšmetā, reitinga aprēķināšanā – koeficents 0,5 ;
 • divos priekšmetos, reitinga aprēķināšanā – koeficients 0,75 ;
 • pārējām skolām – koeficients 1,0.

Iegūtais skaitlis ir skolas reitings pēc Draudzīgā aicinājuma fonda skalas.
Skolas vērtē 3 nominācijās:

 • Republikānisko pilsētu skolas;
 • Pārējo pilsētu skolas;
 • Lauku skolas.

Katrā nominācijā apbalvo 12 labākās skolas:

 • 1. – 3.vieta – SAPŅU BALVA (Pūce);
 • 4. – 6.vieta – GANDARĪJUMA BALVA (Globuss);
 • 7. – 9.vieta – CERĪBU BALVA (Stikla kalns);
 • 10. – 12.vieta – DIPLOMS.

2007./2008. mācibu gadā reģistrētās olimpiādes un konkursi

Secinājumi: pašlaik Draudzīgā aicinājuma balva ir talantu ( skolēns x skolotājs ) konkurss.
Jānis Endele:

Nākotnē Latvijas skolu reitingus varētu veidot pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, nevis pēc skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, kā to līdz šim darījis Draudzīgā aicinājuma fonds ..
.. šādi reitingi varētu ne tikai objektīvāk atspoguļot vispārējo skolas līmeni, bet arī to, cik skola ir spēcīga viena vai otra mācību priekšmeta pasniegšanā, kas ļautu arī vecākiem izvēlēties skolu, kura labāk attīstītu bērna dotības.

Par tēmu: “Latvijas skolu top 100” – avīzes “Neatkarīgā” skolu reitings pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Izvilkums no DA balvas visu skolu kopsavilkuma tabulas 2007./2008.m.g.:
klikšķi uz kolonnu nosaukumiem, lai kārtotu, un gaidi…

Skola Pilsēta/rajons Grupa
-vieta
Punkti
kopā
Skolēni
5.-12.
Reitings N
Aizkraukles novada ģimnāzija Aizkraukles r. P- 28 7 514 1,36187 126
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola Aizkraukles r. L- 19 13 453 2,86976 57
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Aizkraukles r. L- 63 4 423 0,70922 171
Jaunjelgavas vidusskola Aizkraukles r. L- 91 1 220 0,22727 254
Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola Aizkraukles r. P- 45 2 422 0,35545 226
Neretas vidusskola Aizkraukles r. L- 76 2 202 0,49505 203
Seces pamatskola Aizkraukles r. L- 24 3 72 2,08333 81
Sproģu pamatskola Aizkraukles r. L- 42 1 32 1,56250 112
Alūksnes pilsētas sākumskola Alūksnes r. P- 49 1 180 0,27778 235
Alūksnes vidusskola Alūksnes r. P- 57 1 298 0,16779 269
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Alūksnes r. P- 15 16 593 2,69815 60
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola Alūksnes r. L- 54 2 110 0,90909 146
Sikšņu pamatskola Alūksnes r. L- 17 2 34 2,94118 55
Zeltiņu pamatskola Alūksnes r. L- 32 1 28 1,78571 97
Balvu amatniecības vidusskola Balvu r. P- 34 3 304 0,74013 166
Balvu pamatskola Balvu r. P- 12 8 143 4,19580 41
Balvu pilsētas ģimnāzija Balvu r. P- 14 13 409 3,17848 48
Rugāju vidusskola Balvu r. L- 27 4 151 1,98676 86
Bauskas 1.vidusskola Bauskas r. P- 26 10 688 1,45349 118
Bauskas pilsētas 2.vidusskola Bauskas r. P- 39 3 434 0,51843 202
Bauskas pilsētas pamatskola Bauskas r. P- 37 3 254 0,59055 189
Iecavas vidusskola Bauskas r. L- 80 3 677 0,33235 227
Pilsrundāles vidusskola Bauskas r. L- 62 3 211 0,71090 170
Skaistkalnes vidusskola Bauskas r. L- 41 5 158 1,58228 111
Uzvaras vidusskola Bauskas r. L- 85 1 194 0,25773 241
Vecsaules pamatskola Bauskas r. L- 47 2 76 1,31579 131
Vecumnieku vidusskola Bauskas r. L- 96 1 262 0,19084 261
Cēsu 2.pamatskola Cēsu r. P- 36 3 249 0,60241 186
Cēsu pilsētas pamatskola Cēsu r. P- 35 4 448 0,66964 176
Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu r. P- 2 58 517 11,21857 7
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Cēsu r. P- 1 77 400 19,25000 4
Jaunpiebalgas vidusskola Cēsu r. L- 90 1 219 0,22831 252
Priekuļu vidusskola Cēsu r. L- 81 2 362 0,27624 237
Straupes pamatskola Cēsu r. L- 23 3 67 2,23881 77
Vecpiebalgas vidusskola Cēsu r. L- 10 9 280 3,21429 46
Daugavpils 10.vidusskola Daugavpils R- 81 4 699 0,57225 193
Daugavpils 11.pamatskola Daugavpils R- 38 5 200 1,87500 90
Daugavpils 12.vidusskola Daugavpils R- 88 5 574 0,43554 208
Daugavpils 13.vidusskola Daugavpils R- 52 9 498 1,35542 128
Daugavpils 15.vidusskola Daugavpils R- 104 3 600 0,25000 244
Daugavpils 16.vidusskola Daugavpils R- 73 4 457 0,65646 178
Daugavpils 17.vidusskola Daugavpils R- 96 3 402 0,37313 221
Daugavpils 3.vidusskola Daugavpils R- 35 9 451 1,99557 85
Daugavpils 5.pamatskola Daugavpils R- 102 2 349 0,28653 233
Daugavpils 9.vidusskola Daugavpils R- 24 12 439 2,73349 59
Daugavpils Krievu vidusskola – licejs Daugavpils R- 3 83 365 19,45205 3
Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija Daugavpils R- 25 15 556 2,69784 61
Daugavpils Saskaņas pamatskola Daugavpils R- 7 44 259 9,84556 12
Daugavpils Valsts ģimnāzija Daugavpils R- 13 24 403 5,95534 29
Ilūkstes 1.vidusskola Daugavpils r. L- 67 5 372 0,67204 175
Lāču pamatskola Daugavpils r. L- 28 3 83 1,80723 93
Špoģu vidusskola Daugavpils r. L- 30 8 334 1,79641 95
Zemgales vidusskola Daugavpils r. L- 15 8 133 3,00752 53
Auces vidusskola Dobeles r. L- 101 1 411 0,12165 277
Bēnes vidusskola Dobeles r. L- 86 1 198 0,25253 243
Dobeles Valsts ģimnāzija Dobeles r. P- 3 56 513 10,91618 8
Gulbenes 2.vidusskola Gulbenes r. P- 32 5 403 0,93052 145
Gulbenes Bērzu pamatskola Gulbenes r. L- 75 1 94 0,53191 200
Gulbenes ģimnāzija Gulbenes r. P- 20 9 411 2,18978 79
Gulbenes vidusskola Gulbenes r. P- 54 1 275 0,18182 262
Kr.Valdemāra pamatskola Gulbenes r. L- 14 3 49 3,06122 52
Lizuma vidusskola Gulbenes r. L- 20 6 193 2,33161 70
Rankas pamatskola Gulbenes r. L- 59 1 62 0,80645 159
Stāķu pamatskola Gulbenes r. L- 51 2 90 1,11111 138
Tirzas pamatskola Gulbenes r. L- 58 1 61 0,81967 156
Aknīstes vidusskola Jēkabpils r. L- 94 1 240 0,20833 258
Jēkabpils 2.vidusskola Jēkabpils r. P- 17 13 536 2,42537 65
Jēkabpils 3.vidusskola Jēkabpils r. P- 40 4 625 0,48000 205
Jēkabpils Agrobiznesa koledža Jēkabpils r. P- 41 6 1000 0,45000 206
Jēkabpils pamatskola Jēkabpils r. L- 61 3 211 0,71090 169
Jēkabpils Valsts ģimnāzija Jēkabpils r. P- 10 32 672 4,76191 36
Salas vidusskola Jēkabpils r. L- 7 12 229 5,24018 34
Viesītes vidusskola Jēkabpils r. L- 25 8 295 2,03390 83
Vīpes pamatskola Jēkabpils r. L- 55 1 57 0,87719 149
Jelgavas 1.ģimnāzija Jelgava R- 64 8 1003 0,79761 160
Jelgavas 2.pamatskola Jelgava R- 39 6 326 1,84049 91
Jelgavas 4.pamatskola Jelgava R- 62 5 301 0,83056 155
Jelgavas 4.vidusskola Jelgava R- 60 6 686 0,87464 150
Jelgavas 5.vidusskola Jelgava R- 57 5 536 0,93284 144
Jelgavas 6.vidusskola Jelgava R- 83 5 446 0,56054 196
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Jelgava R- 6 48 462 10,38961 10
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Jelgava R- a/k 3 64 2,34375 68
Jelgavas Valsts ģimnāzija Jelgava R- 54 11 866 1,27021 135
Līvbērzes vidusskola Jelgavas r. L- 38 3 132 1,70455 103
Jūrmalas 1.ģimnāzija Jūrmala R- 71 5 523 0,71702 168
Jūrmalas Alternatīvā skola Jūrmala R- 9 9 72 9,37500 14
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola Jūrmala R- 107 1 221 0,22624 255
Pumpuru vidusskola Jūrmala R- 76 4 486 0,61728 185
Vaivaru pamatskola Jūrmala R- 86 1 104 0,48077 204
Asūnes pamatskola Krāslavas r. L- 53 1 50 1,00000 143
Dagdas vidusskola Krāslavas r. L- 102 1 456 0,10965 278
Indras vidusskola Krāslavas r. L- 68 1 78 0,64103 180
Krāslavas ģimnāzija Krāslavas r. P- 7 29 346 8,38150 19
Krāslavas Varavīksnes vidusskola Krāslavas r. P- 46 3 461 0,32538 229
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Kuldīgas r. P- 27 5 181 1,38122 124
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Kuldīgas r. P- 43 3 389 0,38560 217
Vārmes pamatskola Kuldīgas r. L- 72 1 84 0,59524 187
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vsk. Liepāja R- 59 9 1012 0,88933 148
Liepājas 1.ģimnāzija Liepāja R- 91 4 714 0,42017 212
Liepājas 15.vidusskola Liepāja R- 58 7 587 0,89438 147
Liepājas 7.vidusskola Liepāja R- 108 2 499 0,20040 259
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola Liepāja R- 41 8 483 1,65632 104
Liepājas pilsētas 11.vidusskola Liepāja R- 56 4 281 1,06762 139
Liepājas pilsētas 12.vidusskola Liepāja R- 70 7 483 0,72464 167
Liepājas Raiņa 6.vidusskola Liepāja R- 48 11 769 1,43043 120
Aizputes vidusskola Liepājas r. L- 56 6 524 0,85878 151
Ata Kronvalda Durbes vidusskola Liepājas r. L- 36 3 128 1,75781 101
Grobiņas ģimnāzija Liepājas r. L- 9 12 337 3,56083 42
Grobiņas vidusskola Liepājas r. L- 93 1 234 0,21368 256
Nīcas vidusskola Liepājas r. L- 92 1 222 0,22523 256
Priekules vidusskola Liepājas r. L- 29 7 292 1,79795 94
Sikšņu pamatskola Liepājas r. L- 4 5 50 7,50000 23
Vaiņodes vidusskola Liepājas r. L- 83 1 186 0,26882 238
Alojas Ausekļa vidusskola Limbažu r. L- 77 2 235 0,42553 210
Liepupes vidusskola Limbažu r. L- 84 1 188 0,26596 239
Limbažu 1.vidusskola Limbažu r. P- 38 3 424 0,53066 201
Limbažu 3.vidusskola Limbažu r. P- 25 9 589 1,52801 114
Puikules pamatskola Limbažu r. L- 3 5 48 7,81250 22
Salacgrīvas vidusskola Limbažu r. L- 88 2 423 0,23641 249
1.Mežvidu pamatskola Ludzas r. L- 18 3 52 2,88462 56
Ciblas vidusskola Ludzas r. L- 48 3 116 1,29310 134
Ludzas pilsētas ģimnāzija Ludzas r. P- 50 3 581 0,25818 240
Vītolu pamatskola Ludzas r. L- 13 2 32 3,12500 51
Barkavas pamatskola Madonas r. L- 66 1 74 0,67568 174
Cesvaines vidusskola Madonas r. L- 12 11 348 3,16092 49
Ērgļu vidusskola Madonas r. L- 95 1 250 0,20000 260
Madonas pilsētas 1.vidusskola Madonas r. P- 42 6 738 0,40650 213
Madonas Valsts ģimnāzija Madonas r. P- 9 24 367 6,53951 25
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Ogres r. L- 43 6 417 1,43885 119
Ikšķiles vidusskola Ogres r. L- 73 3 394 0,57107 195
Jaunogres vidusskola Ogres r. P- 16 9 337 2,67062 62
Lielvārdes pamatskola Ogres r. L- 50 5 214 1,16822 137
Ogres 1.vidusskola Ogres r. P- 21 15 735 2,04082 82
Ogres ģimnāzija Ogres r. P- 24 9 578 1,55709 113
Ogres pamatskola Ogres r. P- 30 3 214 1,05140 140
Taurupes vidusskola Ogres r. L- 49 2 116 1,29310 133
Aglonas vidusskola Preiļu r. L- 87 1 205 0,24390 247
Jaunsilavas pamatskola Preiļu r. L- 2 7 67 7,83582 21
Līvānu 1.vidusskola Preiļu r. L- 26 11 546 2,01465 84
Preiļu 1.pamatskola Preiļu r. P- 47 3 461 0,32538 228
Preiļu Valsts ģimnāzija Preiļu r. P- 5 27 304 8,88158 15
Rudzātu vidusskola Preiļu r. L- 33 4 113 1,76991 98
Salas pamatskola Preiļu r. L- 44 1 35 1,42857 121
Sīļukalna pamatskola Preiļu r. L- 21 2 44 2,27273 73
Sutru pamatskola Preiļu r. L- 5 5 35 7,14286 24
Vārkavas vidusskola Preiļu r. L- 46 2 112 1,33929 130
Rēzeknes 1.vidusskola Rēzekne R- 33 14 637 2,19780 78
Rēzeknes 2.vidusskola Rēzekne R- 66 5 479 0,78288 162
Rēzeknes 3.vidusskola Rēzekne R- 94 2 263 0,38023 219
Rēzeknes 5.vidusskola Rēzekne R- 95 3 594 0,37879 220
Rēzeknes 6.vidusskola Rēzekne R- 97 3 406 0,36946 222
Rēzeknes poļu vidusskola Rēzekne R- 93 2 260 0,38462 218
Rēzeknes Valsts ģimnāzija Rēzekne R- 16 17 321 5,29595 32
Audriņu vidusskola Rēzeknes r. L- 40 3 94 1,59575 109
Bērzgales pamatskola Rēzeknes r. L- 11 3 47 3,19149 47
Gaigalavas pamatskola Rēzeknes r. L- 57 1 60 0,83333 154
Kaunatas vidusskola Rēzeknes r. L- 45 3 221 1,35747 127
Viļānu vidusskola Rēzeknes r. L- 52 5 476 1,05042 141
Natālijas Draudziņas ģimnāzija Rīga, Centra R- 105 4 819 0,24420 246
Rīgas 22.vidusskola Rīga, Centra R- 90 2 355 0,42254 211
Rīgas 3.vidusskola Rīga, Centra R- 79 7 913 0,57503 191
Rīgas 40.vidusskola Rīga, Centra R- 5 78 730 10,68493 9
Rīgas 99.vidusskola Rīga, Centra R- 113 1 340 0,14706 274
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola Rīga, Centra R- 61 3 179 0,83799 153
Rīgas Centra humanitārā vidusskola Rīga, Centra R- 36 12 605 1,98347 87
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola Rīga, Centra R- 68 3 195 0,76923 164
Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskola Rīga, Centra R- 45 6 298 1,51007 115
Rīgas Valda Zālīša pamatskola Rīga, Centra R- 27 9 180 2,50000 64
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Rīga, Centra R- 1 429 945 32,06349 1
Āgenskalna ģimnāzija Rīga, Kurzemes R- 47 12 603 1,49254 117
Āgenskalna sākumskola Rīga, Kurzemes R- 99 1 139 0,35971 224
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola Rīga, Kurzemes R- 85 2 183 0,54645 198
Rīgas 34.vidusskola Rīga, Kurzemes R- 18 31 707 4,38472 39
Rīgas 68.vidusskola Rīga, Kurzemes R- 37 7 357 1,96078 88
Rīgas 69.vidusskola Rīga, Kurzemes R- 40 8 442 1,80996 92
Rīgas 71.vidusskola Rīga, Kurzemes R- 67 6 579 0,77720 163
Rīgas 96.vidusskola Rīga, Kurzemes R- 103 3 533 0,28143 234
Rīgas Anniņmuižas vidusskola Rīga, Kurzemes R- 111 2 580 0,17241 267
Rīgas Ostvalda vidusskola Rīga, Kurzemes R- 23 13 465 2,79570 58
O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola Rīga, Latgales R- 75 2 242 0,61983 183
Privātā pamatskola “Maksima” Rīga, Latgales R- 11 4 47 6,38298 26
Rīgas 25.vidusskola Rīga, Latgales R- 65 5 637 0,78493 161
Rīgas 32.vidusskola Rīga, Latgales R- 50 6 320 1,40625 123
Rīgas 51.vidusskola Rīga, Latgales R- 46 6 401 1,49626 116
Rīgas 6.vidusskola Rīga, Latgales R- 100 4 640 0,31250 231
Rīgas 65.vidusskola Rīga, Latgales R- 82 4 350 0,57143 194
Rīgas 75.vidusskola Rīga, Latgales R- 77 4 506 0,59289 188
Rīgas 88.vidusskola Rīga, Latgales R- 101 5 844 0,29621 232
Rīgas 92.vidusskola Rīga, Latgales R- 20 28 821 3,41048 43
Rīgas ģimnāzija “Maksima” Rīga, Latgales R- a/k 3 26 8,65385 16
Rīgas Krievu vidusskola Rīga, Latgales R- 63 3 279 0,80645 158
Rīgas Pļavnieku sākumskola Rīga, Latgales R- 34 5 115 2,17391 80
Rīgas Universālā vidusskola Rīga, Latgales R- 106 2 628 0,23885 248
Privātā vidusskola “Klasika” Rīga, Vidzemes R- 4 16 78 15,38461 5
Rīgas 21.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 53 6 336 1,33929 129
Rīgas 38.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 110 1 286 0,17483 264
Rīgas 45.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 115 1 504 0,09921 279
Rīgas 49.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 87 5 562 0,44484 207
Rīgas 60.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 55 8 504 1,19048 136
Rīgas 64.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 10 54 635 8,50394 18
Rīgas 74.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 114 1 392 0,12755 276
Rīgas 84.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 116 1 565 0,08850 280
Rīgas 85.vidusskola Rīga, Vidzemes R- 30 9 385 2,33766 69
Rīgas Franču licejs Rīga, Vidzemes R- 2 119 546 21,06227 2
Rīgas Herdera vidusskola Rīga, Vidzemes R- 32 6 268 2,23881 76
Rīgas Juglas vidusskola Rīga, Vidzemes R- 112 2 632 0,15823 272
Rīgas Klasiskā ģimnāzija Rīga, Vidzemes R- 14 46 805 5,71429 30
Rīgas Purvciema vidusskola Rīga, Vidzemes R- 28 21 874 2,40275 66
Rīgas Teikas vidusskola Rīga, Vidzemes R- 42 10 610 1,63934 106
Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola Rīga, Vidzemes R- 22 8 127 3,14961 50
Āgenskalna Valsts ģimnāzija Rīga, Zemgales R- 15 42 756 5,55556 31
Rīgas 61.vidusskola Rīga, Zemgales R- 49 8 426 1,40845 122
Rīgas 94.vidusskola Rīga, Zemgales R- 80 4 524 0,57252 192
Rīgas 95.vidusskola Rīga, Zemgales R- 69 5 502 0,74701 165
Rīgas Angļu ģimnāzija Rīga, Zemgales R- 72 7 798 0,65789 177
Rīgas Katoļu ģimnāzija Rīga, Zemgales R- 8 13 134 9,70149 13
Rīgas vispārizglītojošā privātā vsk.”Evrika” Rīga, Zemgales R- 29 4 128 2,34375 67
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Rīga, Zemgales R- 12 53 847 6,25738 28
Ziemeļvalstu ģimnāzija Rīga, Zemgales R- 51 11 807 1,36307 125
Mežaparka sākumskola Rīga, Ziemeļu R- a/k 3 33 4,54546 37
Puškina licejs Rīga, Ziemeļu R- 17 28 533 5,25328 33
Rīgas 10.vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 26 16 623 2,56822 63
Rīgas 13.vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 31 14 451 2,32816 71
Rīgas 2.vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 21 25 748 3,34225 44
Rīgas 46.vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 98 3 412 0,36408 223
Rīgas 66.speciālā vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 109 1 281 0,17794 263
Rīgas 7.pamatskola Rīga, Ziemeļu R- 74 1 78 0,64103 179
Rīgas Jāņa Poruka vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 84 2 273 0,54945 197
Rīgas Kultūru vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 89 3 346 0,43353 209
Rīgas Rīnūžu vidusskola Rīga, Ziemeļu R- 19 20 462 4,32900 40
Ādažu vidusskola Rīgas r. L- 98 2 598 0,16722 270
Baldones vidusskola Rīgas r. L- 35 6 340 1,76471 100
Krimuldas vidusskola Rīgas r. L- 100 1 358 0,13966 275
Mālpils vidusskola Rīgas r. L- 79 2 247 0,40486 215
Olaines 1.vidusskola Rīgas r. P- 31 5 477 1,04822 142
Ropažu vidusskola Rīgas r. L- 69 3 237 0,63291 181
Salaspils 1.vidusskola Rīgas r. P- 48 3 470 0,31915 230
Saulkrastu vidusskola Rīgas r. L- 78 2 247 0,40486 214
Siguldas 1.pamatskola Rīgas r. P- 55 1 287 0,17422 265
Siguldas 2.vidusskola Rīgas r. P- 23 6 281 1,60142 107
Siguldas 3.pamatskola Rīgas r. P- 33 3 179 0,83799 152
Siguldas Valsts ģimnāzija Rīgas r. P- 4 66 640 10,31250 11
Zvejniekciema vidusskola Rīgas r. L- 22 7 310 2,25807 75
Brocēnu vidusskola Saldus r. L- 71 5 405 0,61728 184
Jaunauces pamatskola Saldus r. L- 1 5 26 14,42308 6
Lutriņu pamatskola Saldus r. L- 39 2 61 1,63934 105
Saldus pilsētas 2.vidusskola Saldus r. P- 52 2 405 0,24691 245
Saldus pilsētas ģimnāzija Saldus r. P- 19 10 441 2,26757 74
Talsu Valsts ģimnāzija Talsu r. P- 11 21 463 4,53564 38
Valdemārpils vidusskola Talsu r. L- 99 1 303 0,16502 271
Virbu pamatskola Talsu r. L- 60 1 62 0,80645 157
Engures vidusskola Tukuma r. L- 6 13 206 6,31068 27
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Tukuma r. L- 70 5 400 0,62500 182
Tukuma 2.pamatskola Tukuma r. P- 53 1 216 0,23148 251
Tukuma 2.vidusskola Tukuma r. P- 58 2 646 0,15480 273
Tukuma Raiņa ģimnāzija Tukuma r. P- 8 34 418 8,13397 20
Tumes vidusskola Tukuma r. L- 74 2 185 0,54054 199
Zantes pamatskola Tukuma r. L- 8 5 51 4,90196 35
Blomes pamatskola Valkas r. L- 16 3 51 2,94118 54
Smiltenes ģimnāzija Valkas r. P- 18 13 566 2,29682 72
Strenču vidusskola Valkas r. L- 82 1 181 0,27624 236
Valkas ģimnāzija Valkas r. P- 13 10 309 3,23625 45
Valkas pamatskola Valkas r. L- 97 1 294 0,17007 268
Mazsalacas vidusskola Valmieras r. L- 31 8 335 1,79105 96
Naukšēnu vidusskola Valmieras r. L- 89 1 216 0,23148 250
Rubenes pamatskola Valmieras r. L- 64 1 73 0,68493 172
Rūjienas vidusskola Valmieras r. L- 34 7 396 1,76768 99
Valmieras 5.vidusskola Valmieras r. P- 56 2 576 0,17361 266
Valmieras pamatskola Valmieras r. P- 22 7 181 1,93370 89
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Valmieras r. P- 44 3 838 0,35800 225
Valmieras Pārgaujas pamatskola Valmieras r. P- 51 1 196 0,25510 242
Valmieras Valsts ģimnāzija Valmieras r. P- 6 52 607 8,56672 17
Valmieras Viestura vidusskola Valmieras r. P- 29 8 610 1,31148 132
Ventspils 1.ģimnāzija Ventspils R- 44 8 505 1,58416 110
Ventspils 1.pamatskola Ventspils R- 92 2 252 0,39683 216
Ventspils 2.vidusskola Ventspils R- 43 9 422 1,59953 108
Ventspils 4.vidusskola Ventspils R- 78 4 512 0,58594 190
Ventspils 6.vidusskola Ventspils R- 117 1 627 0,07974 281
Puzes pamatskola Ventspils r. L- 37 2 57 1,75439 102
Ugāles vidusskola Ventspils r. L- 65 3 220 0,68182 173

Ko teiksi?