2008-10-08

Microsoft Latvia par drošību Internetā

Tēma Internets , 2008-10-08 @ 19:31 , autors

Microsoft Latvia īsfilmas par drošību Internetā :

Atsaucoties LR Bērnu un Ģimenes Lietu ministra Ainārs Baštika norādījumam “Par briesmām Internetā jābrīdina no 1. klases
Skatīt arī videofilmu “Drošība internetā

Ko teiksi?