2008-10-02

3. oktobris – Projektu diena

Tēma Skola , 2008-10-02 @ 09:47 , autors

  • 1.-4. klases – projekts literatūrā – Dāvana Latvijai;
  • 5.-6. klasēm – projekts literatūrā – Dāvana Latvijai;
  • 7. klasēm – projekts ģeogrāfijā – Bauskai 400;
  • 8. klasēm – projekts vēsturē – Bauskai 400;
  • 9. klasēm – projekts sociālājās zinībās – Manai Latvijai – 90;
  • 10. klasēm – projekts literatūrā – Dāvana Latvijai;
  • 11. klasēm – zinātniski pētnieciskais darbs;
  • 12. klasēm – projekts svešvalodā – Mana dzimtā pilsēta.

Darbu skolēni veic patstāvīgi – bibliotēkā, muzejā, dabā, skolā, mājās.
Darbu iesniedz priekšmeta skolotājam nākamajā stundā un saņem vērtējumu žurnālā.