2008-09-22

2008./2009. mācību gads skolas IC-bibliotēkā

Tēma Bibliotēka , 2008-09-22 @ 15:47 , autors

Klāt atkal jauns mācību gads!

Tam sākoties, skolas Informācijas centra (IC)-bibliotēkā ir bagāts jaunu ideju un ieceru pūrs.

Aktīvi turpinās pagājušajā gadā aizsāktais darbs Lasīšanas veicināšanas programmā “BĒRNU ŽŪRIJA”.

Esam devuši savu informatīvo ieguldījumu mūsu skolas 89. dzimšanas dienas atzīmēšanā.

Ļoti nopietni gatavojamies LATVIJAS VALSTS 90. gadadienas sagaidīšanai.

Par to visu un dauz ko citu lasiet b1v. lv sadaļā BIBLIOTĒKA, ALBUMS, informācijas stendā “IC ziņas”, izziniet regulārajās izstādēs un stendos lasītavā un Jūs kļūsit kompetentāki daudzos jo daudzos jautājumos gan mācību stundās, gan ārpus tām.

Esam skolas bibliotēka un par savu galveno uzdevumu uzskatām rūpēties par mācību procesa nodrošinājumu ar mācību , metodisko un uzziņu literatūru.

Ir izdevies nodrošināt ar bezmaksas mācību grāmatām visos mācību priekšmetos ikvienu 1.-9. klašu skolēnu. Skola ir parūpējusies arī par maksimālu pieejamību bezmaksas mācību līdzekļiem vidusskolēniem.

Visu priekšmetu skolotāji skolas IC- bibliotēkā var saņemt jaunākos metodiskos materiālus.

Jaunieguvumu sarakstus meklējiet pievienotajā saitē – b1v.lv/index.php/biblioteka/jaunieguvumi2008/

VEIKSMI MUMS VISIEM 2008.-2009. MĀCĪBU GADĀ!

Ko teiksi?