2008-09-15

Jaunsardze aicina pulkā

Tēma Bauska, Latvija, Skola, Sports , 2008-09-15 @ 12:56 , autors

Bauskā Jaunsargu organizācijā var pieteikties Rīgas ielā 3 katru darbdienu līdz plkst.17.00 ; tālrunis 27893941

LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra vietne: http://www.jaunsardze.gov.lv

No Jaunsardzes nolikuma:

101. Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.

201. Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Jaunsargam jāprot Latvijas Republikas valsts valoda.

202. Jaunietis, kurš vēlas iestāties Jaunsardzē, iesniedz noteikta parauga iesniegumu attiecīgās skolas jaunsargu instruktoram un kļūst par jaunsargu kandidātu. Jaunsargos uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstisku piekrišanu. Jaunsarga kandidātam tiek noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši.

203. Pēc sekmīgi izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos apstākļos dod solījumu: “Es,(vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.” Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts jaunsargos un saņem jaunsarga apliecību.

204. Jaunsargu devīze – “Augsim Latvijai.”

Jaunsargi kadetu nometnē Lielbritānijā 02.-11. jūlijā:

Komentāri slēgti.