2007-11-22

IELAUZĪŠANA LATVIEŠU VALODAS JAUNAJĀ ĀBECĒ!

Tēma Bibliotēka, Dažādi , 2007-11-22 @ 10:15 , autors

Jauns!!!

Jauns!!!

IELAUZĪŠANA LATVIEŠU VALODAS JAUNAJĀ ĀBECĒ!

Pieteikties var latviešu labākie rakstnieki, – bet tikai tādi -. Pie pieteikšanās jāuzrāda vismaz pusducis literārisku ražojumu, kuri atzīti par krietnākiem mūsu rakstniecībā.
Ielauzīšana notiek pēc visjaunākās lamāšanas metodes; mācības līdzekļu, it sevišķi jaunas divdabju ābeces un stipru lamuvārdu, man netrūkst.
Maksā – 8 kapeikas par rindiņu.

P i e z ī m e. Kas nenāks labprātīgi manā mācībā, tiks nosaukts par «ākstu» un «reformatoru».

Cien. valodnieks
K. M. Nepazīstamais.

——
[Rainis. Kopoti raksti 17. sējums Proza – Rīga: Zinātne, 1983. – 143. lpp.]
Dzejnieks Jānis Rainis un valodnieks Kārlis Mīlenbahs: www.vvk.lv Ina Druviete “Valoda un vārda māksla”
Valodnieks Kārlis Mīlenbahs: www.vvk.lv Ina Druviete “Kārlis Mīlenbahs”

1 Comment »

  1. lasītāja teica

    2007-11-23 @ 09:03

    Par Aspaziju – viņas loma Raiņa dzīvē un daiļradē nav nemaz tik viennozīmīga, ir interesanti palasīties Saulcerītes Vieses romānā “Mūžīgie spārni”. Lasīju pasen, tāpēc nevaru ne precīzi citēt, ne grāmatas izd. gadu un izdevniecību norādīt, bet skolas bibliotēkā ir.

Ko teiksi?